[joi, 15 octombrie] Domnul Isus, exemplul nostru


 

Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a fost singurul care a avut o viață de ascultare desăvârșită de Tatăl și o supunere desăvârșită față de Legea Sa. El a făcut aceasta nu doar ca să poată fi înlocuitorul nostru, ci și pentru ne fi exemplu.

 

8. Ce ne spun versetele de mai jos despre ascultarea Sa?

 

Luca 2:51,52 

„51 Apoi, S-a pogorât împreună cu ei, a venit la Nazaret şi le era supus. Mamă-Sa păstra toate cuvintele acestea în inima ei. 52 Şi Isus creştea în înţelepciune, în statură şi era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor”.

 

Filipeni 2:8

„La înfăţişare a fost găsit ca un om, S-a smerit şi S-a făcut ascultător până la moarte, şi încă moarte de cruce”.

 

Evrei 5:8

„…măcar că era Fiu, a învăţat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit”.

 

Ioan 8:28,29

„28 Isus deci le-a zis: „Când veţi înălţa pe Fiul omului, atunci veţi cunoaşte că Eu sunt şi că nu fac nimic de la Mine Însumi, ci vorbesc după cum M-a învăţat Tatăl Meu. 29 Cel ce M-a trimis este cu Mine; Tatăl nu M-a lăsat singur, pentru că totdeauna fac ce-I este plăcut.””

 

Ioan a exprimat cel mai bine acest lucru când a scris: „Cine zice că rămâne în El trebuie să trăiască și el cum a trăit Isus” (1 Ioan 2:6). Când privim la Hristos și la slujirea Lui pe pământ, vedem cum a fost pe placul Tatălui Său prin supunerea Lui. Isus a împlinit profeția și a înălțat Legea lui Dumnezeu în toată viața Sa.

 

Dumnezeu i-a spus lui Moise să scrie Legea Sa ca să fie un martor pentru Israel, iar Domnul Isus a fost personificarea vie a acestui martor pentru apostoli, ucenici, păcătoși și sfinți. Acum, noi nu avem doar un set de reguli de urmat, ci și exemplul lui Isus, care a fost un om ca noi. Ca învățători, cel mai bun model pe care îl putem prezenta elevilor este Isus și modul în care a ascultat El de Tatăl.

 

„Acea așa-numită credință în Hristos care învață că păcătosul este scutit de obligația de a asculta de Dumnezeu nu este credință, ci încumetare. «Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu» (Efeseni 2:8). «Tot așa și credința, dacă n-are fapte, este moartă în ea însăși» (Iacov 2:17). Domnul Hristos spunea despre Sine înainte de a veni pe pământ: «Vreau să fac voia Ta, Dumnezeule, și Legea Ta este în fundul inimii Mele» (Psalmii 40:8). Și chiar înainte de a Se înălța iarăși la ceruri, El a declarat: «Eu am păzit poruncile Tatălui Meu și rămân în dragostea Lui» (Ioan 15:10). Sfânta Scriptură ne spune: «Și prin aceasta știm că Îl cunoaștem, dacă păzim poruncile Lui. … Cine zice că rămâne în El trebuie să trăiască și el cum a trăit Isus» (1 Ioan 2:3-6).” – Ellen G. White, „Calea către Hristos”, p. 61

 

Ce poți face ca să urmezi mai bine exemplul lui Isus în toate aspectele vieții tale și să fii, astfel, și un învățător mai bun pentru alții? De ce faptele noastre vorbesc mult mai tare decât vorbele noastre?

 

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO