[vineri, 9 octombrie] Un gând de încheiere

 

 

„Taților și, de asemenea, mamelor le revine responsabilitatea atât pentru educarea timpurie a copilului, cât și pentru cea de mai târziu, iar cerința pregătirii aprofundate a ambilor părinți este extrem de importantă. Înainte să-și asume statutul de tată și mamă, bărbații și femeile ar trebui să se familiarizeze cu legile dezvoltării fizice…; ei ar trebui, de asemenea, să înțeleagă legile dezvoltării intelectuale și ale educației morale.” – Ellen G. White, „Educație”, p. 276

 

„Lucrarea de cooperare ar trebui să înceapă chiar cu tatăl și mama, în viața de familie. În educarea copiilor lor, ei au o responsabilitate comună, iar faptul de a acționa împreună ar trebui să constituie strădania lor neîntreruptă. … Este puțin probabil ca părinții care dau o asemenea educație să se numere printre aceia care sunt surprinși criticându-l pe învățător. Ei simt că atât interesul copiilor lor, cât și dreptatea cuvenită școlii cer ca, pe cât posibil, să-l sprijine și să-l cinstească pe acela cu care își împart responsabilitatea.” – Ibidem, p. 283

 

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO