[marți, 22 septembrie] Pavel, „un vas ales”


 

 

Când Pavel L-a acceptat pe Hristos, viața sa a fost schimbată radical. Hristos i-a dăruit un nou viitor. L-a scos din mediul său și l-a trecut prin experiențe greu de imaginat. Călăuzit de Duhul Sfânt, apostolul Pavel a vestit la mii de oameni Cuvântul lui Dumnezeu, în lumea din jurul Mediteranei. Mărturia lui a schimbat cursul istoriei, al creștinismului și al lumii.

 

4. Cum ne arată următoarele versete că Isus a avut un plan special cu viața lui Pavel?

 

Faptele 9:3-6

„3 Pe drum, când s-a apropiat de Damasc, deodată a strălucit o lumină din cer în jurul lui. 4 El a căzut la pământ şi a auzit un glas, care-i zicea: „Saule, Saule, pentru ce Mă prigoneşti?” 5 „Cine eşti Tu, Doamne?” a răspuns el. Şi Domnul a zis: „Eu sunt Isus, pe care-L prigoneşti. Ţi-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un ţepuş.” 6 Tremurând şi plin de frică, el a zis: „Doamne, ce vrei să fac?” „Scoală-te”, i-a zis Domnul, „intră în cetate şi ţi se va spune ce trebuie să faci””.

 

Faptele 9:10-20

„10 În Damasc era un ucenic numit Anania. Domnul i-a zis într-o vedenie: „Anania!” „Iată-mă Doamne”, a răspuns el. 11 Şi Domnul i-a zis: „Scoală-te, du-te pe uliţa care se cheamă Dreaptă şi caută în casa lui Iuda pe unul zis Saul, un om din Tars. Căci iată, el se roagă. 12 Şi a văzut în vedenie pe un om, numit Anania, intrând la el şi punându-şi mâinile peste el, ca să-şi capete iarăşi vederea.” 13 „Doamne”, a răspuns Anania, „am auzit de la mulţi despre toate relele pe care le-a făcut omul acesta sfinţilor Tăi în Ierusalim, 14 ba şi aici are puteri din partea preoţilor celor mai de seamă ca să lege pe toţi care cheamă Numele Tău.” 15 Dar Domnul i-a zis: „Du-te, căci el este un vas pe care l-am ales ca să ducă Numele Meu înaintea neamurilor, înaintea împăraţilor şi înaintea fiilor lui Israel, 16 şi îi voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru Numele Meu.” 17 Anania a plecat; şi, după ce a intrat în casă, a pus mâinile peste Saul şi a zis: „Frate Saule, Domnul Isus, care ţi S-a arătat pe drumul pe care veneai, m-a trimis ca să capeţi vederea şi să te umpli de Duhul Sfânt.” 18 Chiar în clipa aceea, au căzut de pe ochii lui un fel de solzi, şi el şi-a căpătat iarăşi vederea. Apoi s-a sculat şi a fost botezat. 19 După ce a mâncat, a prins iarăşi putere. Saul a rămas câteva zile cu ucenicii, care erau în Damasc. 20 Şi îndată a început să propovăduiască în sinagogi că Isus este Fiul lui Dumnezeu”.

 

Adesea, Isus îi alege pe cei mai atipici candidați să dea mărturie pentru El. Gândește-te: îndrăciții, femeia din Samaria, femeia păcătoasă, vameși, pescari galileeni, iar acum, Pavel, un aprig persecutor al urmașilor lui Isus! Toți aceștia au fost schimbați prin har și trimiși apoi să spună ce făcuse Isus în viața lor. Niciunul nu a obosit să își spună povestea. Nu puteau să tacă.

 

5. Ce indicii găsim în versetele de mai jos despre faptul că Pavel nu s-a abătut niciodată de la angajamentul lui de a-și preda viața lui Isus pentru câștigarea de suflete?

 

Faptele 28:28-31

„28 Să ştiţi dar că mântuirea aceasta a lui Dumnezeu a fost trimisă neamurilor şi o vor asculta.” 29 Când a zis aceste vorbe, iudeii au plecat, vorbind cu aprindere între ei. 30 Pavel a rămas doi ani întregi într-o casă pe care o luase cu chirie. Primea pe toţi care veneau să-l vadă, 31 propovăduia Împărăţia lui Dumnezeu şi învăţa pe oameni, cu toată îndrăzneala şi fără nicio piedică, cele privitoare la Domnul Isus Hristos”.

 

2 Timotei 4:5-8

„5 Dar tu fii treaz în toate lucrurile, rabdă suferinţele, fă lucrul unui evanghelist şi împlineşte-ţi bine slujba. 6 Căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură şi clipa plecării mele este aproape. 7 M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credinţa. 8 De acum mă aşteaptă cununa neprihănirii, pe care mi-o va da în „ziua aceea” Domnul, Judecătorul cel drept. Şi nu numai mie, ci şi tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui”.

 

La sfârșitul vieții, când era în arest la domiciliu în Roma, Pavel a spus că „mântuirea aceasta a lui Dumnezeu a fost trimisă neamurilor și o vor asculta” (Faptele 28:28). El i-a primit pe toți cei care l-au vizitat și le-a predicat Cuvântul (vers. 30,31). La sfârșitul vieții a putut să spună despre sine: „M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința” (2 Timotei 4:7).

 

Poate că nu am avut o chemare la fel de spectaculoasă ca a lui Pavel, dar Dumnezeu ne cheamă pe fiecare să lucrăm cu El la schimbarea lumii. Este evident că, în ciuda tuturor greutăților întâmpinate (2 Corinteni 11:25-30), Pavel a rămas credincios chemării sale. Modul în care acest fost persecutor al urmașilor lui Isus a devenit cel mai important și influent apărător al credinței creștine (cu excepția lui Isus) este o puternică dovadă despre ce poate face Domnul printr-un om care se dedică lucrării Lui.

 

Ce te-a chemat Dumnezeu să faci? Faci ce ți-a spus?

 

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO