[duminică, 21 iunie] Cuvântul lui Dumnezeu şi Duhul Sfânt

 

 

Este foarte important să studiem Cuvântul lui Dumnezeu cu atenție și folosind metoda corectă. Dar, la fel de important, dacă nu chiar mai important, este să punem în practică ce am învățat. Scopul suprem în studierea Bibliei nu este doar dobândirea de cunoștințe, oricât de minunat ar fi. Obiectivul nu este să mânuim cu măiestrie Cuvântul, ci el să ne ia în stăpânire pe noi, schimbându­-ne viețile și modul de a gândi. Asta contează cu adevărat. A fi dispus să trăiești adevărul pe care l­-ai aflat înseamnă a fi dispus să te supui acelui adevăr. Uneori, această alegere implică o luptă puternică, deoarece noi suntem într­-un război pentru câștigarea supremației asupra gândirii și vieții noastre. În această luptă există doar două tabere între care trebuie să alegem.

 

1. Ce ne spun următoarele versete despre cum ar trebui să trăim?

 

Filipeni 2:12-16

”12 Astfel dar, preaiubiţilor, după cum totdeauna aţi fost ascultători, duceţi până la capăt mântuirea voastră, cu frică şi cutremur, nu numai când sunt eu de faţă, ci cu mult mai mult acum, în lipsa mea. 13 Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi şi vă dă, după plăcerea Lui, şi voinţa, şi înfăptuirea. 14 Faceţi toate lucrurile fără cârtiri şi fără şovăieli, 15 ca să fiţi fără prihană şi curaţi, copii ai lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam ticălos şi stricat, în care străluciţi ca nişte lumini în lume, 16 ţinând sus Cuvântul vieţii; aşa ca, în ziua lui Hristos, să mă pot lăuda că n-am alergat, nici nu m-am ostenit în zadar.”

 

Dumnezeu lucrează în noi prin Duhul Sfânt, singurul care ne dă înțelepciune pentru a putea înțelege Sfânta Scriptură. Mai mult, ca ființe păcătoase, adesea, noi ne împotrivim adevărului lui Dumnezeu și vom fi lăsați singuri dacă nu ne supunem Cuvântului Său (Romani 1:25; Efeseni 4:17,18). Fără Duhul Sfânt, în inima noastră nu este nicio afecțiune pentru solia lui Dumnezeu, nici încredere sau dragoste ca răspuns la acest mesaj. Prin Duhul Sfânt, Dumnezeu „lucrează în voi și vă dă, după plăcerea Lui, și voința și înfăptuirea”.

 

Duhul Sfânt este un profesor care dorește să ne conducă la o înțelegere mai profundă a Scripturii și la o apreciere plină de bucurie a Cuvântului. El aduce adevărul Cuvântului lui Dumnezeu în atenția noastră și ne dă o înțelegere nouă pentru ca viața noastră să fie caracterizată de credincioșie și o ascultare plină de iubire de voia lui Dumnezeu. „Nimeni nu este în stare să explice Scripturile fără ajutorul Duhului Sfânt. Totuși, când studiați Cuvântul lui Dumnezeu cu o inimă smerită, dispusă să se lase învățată, îngerii lui Dumnezeu vor fi alături de voi pentru a vă convinge de dovezile adevărului.” – Ellen G. White, ”Solii alese”, cartea 1, p. 411. Astfel, lucrurile spirituale sunt înțelese spiritual (1 Corinteni 2:13,14) și noi putem urma cu bucurie Cuvântul lui Dumnezeu „în fiecare dimineață” (Isaia 50:4,5).

 

Filipeni 2:16 spune că noi ar trebui să ținem „sus Cuvântul Vieții”. Ce crezi că înseamnă acest lucru? Cum putem face aceasta? Vezi și Deuteronomul 4:4 care ne învață ceva asemănător. Care este rolul nostru în acest întreg proces?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO