[luni, 22 iunie] Să învăţăm de la Isus

 

 

Cel mai bun și mai inspirator exemplu de urmat este Domnul Hristos. El era familiarizat cu Scripturile, dornic să urmeze ce era scris și să rămână în Cuvânt.

 

2. Cum a folosit Isus Scriptura pentru a Se împotrivi ispitelor lui Satana? Care este locul Scripturii în credinţa noastră, în special când suntem ispitiţi?

 

Luca 4:4,8,10-12

”4 Isus i-a răspuns: „Este scris: ‘Omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu’.””

 

”8 Drept răspuns, Isus i-a zis: „Înapoia Mea, Satano! Este scris: ‘Să te închini Domnului, Dumnezeului tău, şi numai Lui să-I slujeşti’.””

 

”10 căci este scris: ‘El va porunci îngerilor Lui să Te păzească;’ 11 şi ‘ei Te vor lua pe mâini, ca nu cumva să Te loveşti cu piciorul de vreo piatră.’ ” 12 Isus i-a răspuns: „S-a spus: ‘Să nu ispiteşti pe Domnul, Dumnezeul tău’.””

 

Isus cunoștea foarte bine Cuvântul, era atât de familiarizat cu Scriptura, încât putea cita pe de rost. Această familiarizare trebuie să fi fost rezultatul timpului prețios petrecut cu Dumnezeu în studierea Scripturilor.

 

Dacă nu ar fi știut cuvintele exacte ale Scripturii și contextul în care erau prezentate, Diavolul L­-ar fi putut înșela foarte ușor. Și Satana a citat Scriptura și a folosit-­o în scopuri înșelătoare. De aceea, nu este suficient să poți să citezi din Scriptură așa cum a făcut Satana. Noi trebuie să știm ce altceva mai spune Scriptura despre un subiect și care este sensul corect. Doar o astfel de cunoaștere a Cuvântului lui Dumnezeu ne va ajuta pe noi, la fel ca pe Isus, să nu fim înșelați de vrăjmașul lui Dumnezeu, ci să putem să ne împotrivim atacurilor lui. Citim despre Isus că deschidea mintea urmașilor Săi ca să înțeleagă Scriptura, prezentându­-le ce „este scris” (Luca 24:45,46; Matei 11:10; Ioan 6:45 etc.). El știa că aceia care citesc Scriptura pot ajunge la o înțelegere corectă: „Ce este scris în Lege? Cum citești în ea?” (Luca 10:26). Pentru Isus, cuvântul Scripturii era norma după care trebuie să trăiască omul.

 

În Ioan 7:38, Isus – Cuvântul lui Dumnezeu făcut trup – le-­a îndreptat atenția ucenicilor la ce spunea Scriptura. Doar cu ajutorul ei putem ști că Isus este Mesia cel făgăduit. Scripturile sunt cele care dau mărturie despre El (Ioan 5:39). Însuși Isus a fost dornic să rămână credincios Scripturii, Cuvântul lui Dumnezeu în formă scrisă. Dacă El era dispus să facă acest lucru, ce ar trebui să facem noi?

 

Ce experiență ai avut în folosirea Scripturii când ai fost ispitit? Când ai fost ispitit, ai început să citești din Biblie sau să citezi din ea? Ce s-a întâmplat și ce ai învățat din acea experiență?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO