Mărturisire și mângâiere

 Ascultă, Doamne! Iartă, Doamne! Ia aminte, Doamne! Lucrează şi nu zăbovi, din dragoste pentru Tine, Dumnezeul meu! Căci Numele Tău este chemat peste cetatea Ta şi peste poporul Tău! (Daniel 9:19)

În Daniel 9 găsim una dintre cele mai frumoase rugăciuni din Biblie. În momente cruciale din viața lui, Daniel a recurs la rugăciune pentru a face față problemelor care îi stăteau în față. Când Daniel și prietenii lui erau pe punctul de a fi omorâți din cauza visului tainic al unui împărat păgân, profetul a mers înaintea lui Dumnezeu în rugăciune (Daniel 2). Când, prin poruncă împărătească, a fost interzis să se înalțe cereri vreunui alt zeu în afară de împărat, Daniel a continuat să își înalțe rugăciunile zilnic, cu fața întoarsă înspre Ierusalim (Daniel 6). Astfel, când citim rugăciunea din Daniel 9 să ne amintim că vedenia despre două mii trei sute de seri și dimineți din Daniel 8 a avut un impact puternic asupra profetului. Deși această profeție a fost explicată în linii mari, Daniel nu a putut înțelege timpul menționat în dialogul dintre cele două ființe cerești: „Până vor trece două mii trei sute de seri și dimineți; apoi Sfântul Locaș va fi curățit!” (Daniel 8:14). Doar în capitolul 9 vedem că profetului i-a fost dată mai multă lumină și, de această dată, lumina a venit ca răspuns la rugăciunea stăruitoare.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO