Daniel şi studiul profeţiei

1. Daniel spune că „a văzut din cărți” profeția pe care o studia cu atâta atenție. La ce carte sau cărți se referea?

Daniel 9:1,2
1. În anul dintâi al lui Darius, fiul lui Ahaşveroş, din neamul mezilor, care ajunsese împărat peste împărăţia haldeenilor,
2. în anul dintâi al domniei lui, eu, Daniel, am văzut din cărţi că trebuia să treacă şaptezeci de ani pentru dărâmăturile Ierusalimului, după numărul anilor despre care vorbise Domnul către prorocul Ieremia.

Analizând această rugăciune ne dăm seama că ea este urmarea unui studiu aprofundat al descoperirilor date de Dumnezeu lui Moise și profeților. Aflând din sulul cărţii lui Ieremia că perioada de robie trebuia să se termine după șaptezeci de ani (Ieremia 25:11,12; 29:10), Daniel a înțeles importanța momentului istoric pe care îl trăia.

Să nu uităm că Daniel înălța această rugăciune în 539 î.Hr., anul în care Imperiul Persan înlocuise Babilonul. Trecuseră aproape șaptezeci de ani de când Nebucadnețar cucerise Ierusalimul și distrusese templul. Astfel, conform profeției din Ieremia, poporul lui Dumnezeu avea să se întoarcă în curând în țara lui. Cu încredere deplină în Cuvântul lui Dumnezeu, Daniel știa că avea să se întâmple ceva extraordinar cu poporul său și că, așa cum promisese Dumnezeu în Cuvântul Său, robia babiloniană avea să ia sfârșit curând și evreii urmau să se întoarcă acasă.

Din acest studiu al Scripturilor pe care le avea la dispoziție, Daniel și-a dat seama de seriozitatea păcatelor poporului. Pentru că încălcaseră legământul, întrerupseseră relația cu Dumnezeu, consecința inevitabilă era robia (Leviticul 26:14-45). Astfel, studierea descoperirilor lui Dumnezeu l-a ajutat pe Daniel să înțeleagă vremurile și i-a dat simțământul că trebuie să stăruie la Dumnezeu în numele poporului său.

Pe măsură ce ne apropiem de ultimele zile ale istoriei pământului avem nevoie mai mult decât oricând să studiem și să trăim în conformitate cu Cuvântul lui Dumnezeu. Doar Scriptura ne poate oferi o explicație demnă de încredere despre lumea în care trăim. La urma urmei, Scriptura prezintă marea luptă dintre bine și rău și astfel ne descoperă că istoria omenirii se va sfârși prin dispariția răului și instaurarea Împărăției veșnice a lui Dumnezeu. Cu cât studiem mai mult Scripturile, cu atât înțelegem mai bine situația contemporană a lumii și locul nostru în ea, dar și motivele pentru care noi avem o speranță în această lume fără speranță.

Cum ne ajută Biblia să înțelegem, într-o oarecare măsură, o lume care, în ea însăși, poate părea că nu are nicio logică?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO