Lucrarea lui Mesia

În rugăciunea de mijlocire a lui Daniel au fost menționate două probleme principale: păcatele poporului și faptul că Ierusalimul era în ruină. Răspunsul lui Dumnezeu a avut în vedere aceste două cereri. Prin lucrarea lui Mesia, poporul avea să fie răscumpărat și sanctuarul, curățit – să fie îndepărtate acuzaţiile aduse lui Dumnezeu. Totuși cele două cereri au primit răspuns într-un mod care a trecut de orizontul istoric al lui Daniel: lucrarea lui Mesia avea să fie spre binele întregii rase umane.

5. Ce lucrare trebuia făcută în timpul celor șaptezeci de săptămâni profetice? De ce doar Isus putea face această lucrare?

Daniel 9:21-27
21. pe când vorbeam eu încă în rugăciunea mea, a venit repede în zbor, iute, omul Gavril, pe care-l văzusem mai înainte într-o vedenie şi m-a atins în clipa când se aducea jertfa de seară.
22. El m-a învăţat, a stat de vorbă cu mine şi mi-a zis: „Daniele, am venit acum să-ţi luminez mintea.
23. Când ai început tu să te rogi, a ieşit cuvântul, şi eu vin să ţi-l vestesc; căci tu eşti preaiubit şi scump. Ia aminte dar la cuvântul acesta şi înţelege vedenia!
24. Şaptezeci de săptămâni au fost hotărâte asupra poporului tău şi asupra cetăţii tale celei sfinte, până la încetarea fărădelegilor, până la ispăşirea păcatelor, până la ispăşirea nelegiuirii, până la aducerea neprihănirii veşnice, până la pecetluirea vedeniei şi a prorociei şi până la ungerea Sfântului sfinţilor.
25. Să ştii dar şi să înţelegi că, de la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului până la Unsul (Mesia), la Cârmuitorul, vor trece şapte săptămâni; apoi timp de şaizeci şi două de săptămâni, pieţele şi gropile vor fi zidite din nou, şi anume în vremuri de strâmtorare.
26. După aceste şaizeci şi două de săptămâni, Unsul va fi stârpit şi nu va avea nimic. Poporul unui domn care va veni va nimici cetatea şi Sfântul Locaş, şi sfârşitul lui va fi ca printr-un potop; este hotărât că războiul va ţine până la sfârşit şi împreună cu el şi pustiirile.
27. El va face un legământ trainic cu mulţi timp de o săptămână, dar la jumătatea săptămânii va face să înceteze jertfa şi darul de mâncare şi pe aripa urâciunilor idoleşti va veni unul care pustieşte, până va cădea asupra celui pustiit prăpădul hotărât.”

1. „Încetarea fărădelegilor”. Termenul ebraic pentru „fărădelege” (pesha’) sugerează răzvrătirea unui inferior împotriva unui superior, dezonorarea intenționată (Proverbele 28:24). Acest termen mai apare în Biblie cu referire la sfidarea pe față a lui Dumnezeu (Ezechiel 2:3). Totuși, prin sângele lui Isus, răzvrătirea împotriva lui Dumnezeu este anulată și oamenilor le sunt oferite meritele care se revarsă de la Calvar.

2. „Ispășirea păcatelor”. Verbul are sensul de „a sigila” și în acest context înseamnă că păcatul este iertat. De la căderea în păcat, rasa umană nu a putut să atingă standardul lui Dumnezeu, dar Mesia va rezolva căderile noastre.

3. „Ispășirea nelegiuirii”. Pavel spune: „Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El și să împace totul cu Sine prin El, atât ce este pe pământ, cât și ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii Lui” (Coloseni 1:19,20). Și aici, doar Isus poate aduce la îndeplinire acest lucru.

4. „Aducerea neprihănirii veșnice”. Hristos a luat locul nostru pe cruce și, astfel, ne-a oferit statutul binecuvântat de a fi drepți, fără vină înaintea lui Dumnezeu. Doar prin credință putem primi neprihănirea care vine de la Dumnezeu.

5. „Pecetluirea vedeniei și prorociei”. Când Hristos S-a dat pe Sine ca jertfă, profețiile Vechiului Testament care arătau spre lucrarea Sa de ispășire au fost pecetluite în sensul că au fost împlinite.

6. „Ungerea Sfântului sfinților”. Afirmația poate face referire la lucrarea începută de Hristos în Sfânta Sfintelor din sanctuarul ceresc când a fost numit Mare-Preot pentru noi (Evrei 8:1).

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO