Un gând de încheiere

Iată o schemă care rezumă succesiunea imperiilor din Daniel 2, 7 și 8.
Daniel 2
Daniel 7
Daniel 8

Babilon
Babilon
––

Medo-Persia
Medo-Persia
Medo-Persia

Grecia
Grecia
Grecia

Roma imperială
Roma imperială
Roma imperială

Roma papală
Roma papală
Roma papală

––-
Judecata în cer
Curățirea sanctuarului

A doua venire
A doua venire
A doua venire

Piatra desprinsă fără ajutorul vreunei mâini
Sfinții primesc împărăția
Împăratul fără rușine și viclean, zdrobit

Între capitole există paralele. Nu doar națiunile sunt prezentate în paralel, ci scena judecății din Daniel 7 – care are loc după anii de dominație a Romei papale (538–1798 d.Hr.) – are ca paralelă curățirea sanctuarului, pe care şi Daniel 8 o prezintă după Roma. Deci curățirea sanctuarului din Daniel 8 este același lucru cu judecata cerească din Daniel 7, care duce la timpul sfârșitului. Sunt prezentate două descrieri ale aceluiași eveniment, care are loc după anii de persecuție exercitată de cornul cel mic.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO