Rugăciunea lui Neemia

2. Care sunt componentele rugăciunii lui Neemia? De ce se include și pe el în această rugăciune în rândul celor vinovaţi?

Neemia 1:5-11
5. şi am zis: „Doamne Dumnezeul cerurilor, Dumnezeule mare şi înfricoşat, Tu care ţii legământul Tău şi eşti plin de îndurare faţă de cei ce Te iubesc şi păzesc poruncile Tale!
6. Să ia aminte urechea Ta, şi ochii să-Ţi fie deschişi: ascultă rugăciunea pe care Ţi-o face robul Tău acum, zi şi noapte, pentru robii Tăi, copiii lui Israel, mărturisind păcatele copiilor lui Israel, păcatele făcute de noi împotriva Ta; căci eu şi casa tatălui meu am păcătuit.
7. Te-am supărat şi n-am păzit poruncile Tale, legile şi orânduirile pe care le-ai dat robului Tău Moise.
8. Adu-Ţi aminte de cuvintele acestea pe care le-ai dat robului Tău Moise să le spună: „Când veţi păcătui, vă voi risipi printre popoare;
9. dar, dacă vă veţi întoarce la Mine şi dacă veţi păzi poruncile Mele şi le veţi împlini, atunci, chiar dacă veţi fi izgoniţi la marginea cea mai depărtată a cerului, de acolo vă voi aduna şi vă voi aduce iarăşi în locul pe care l-am ales ca să locuiască Numele Meu acolo.”
10. Ei sunt robii Tăi şi poporul Tău pe care l-ai răscumpărat prin puterea Ta cea mare şi prin mâna Ta cea tare.
11. Ah! Doamne, să ia aminte urechea Ta la rugăciunea robului Tău şi la rugăciunea robilor Tăi, care vor să se teamă de Numele Tău! Dă astăzi izbândă robului Tău şi fă-l să capete trecere înaintea omului acestuia!” Pe atunci eram paharnicul împăratului.

1. Doamne, Tu ești măreț și plin de îndurare! (Neemia 1:5) 2. Ascultă­-mă! (vers. 6) 3. Mărturisirea păcatelor. (vers. 6,7) 4. Adu-­Ți aminte de făgăduințele Tale! (vers. 8,9) 3’. Tu ne-­ai răscumpărat. (vers. 10) 2’. Ascultă-­mă! (vers. 1:11) 1’. Doamne, dă-­mi izbândă și trecere! (vers. 1:11).

Rugăciunea lui Neemia este frumos compusă și vorbește despre măreția lui Dumnezeu, despre păcătoșenia poporului și se încheie cu un strigăt după ajutor. Seamănă foarte mult cu rugăciunea lui Daniel, din Daniel 9, și este posibil ca Neemia să fi fost familiarizat cu acea rugăciune. Trebuie să menționăm că Neemia nu începe direct cu strigătul după ajutor, ci mai întâi spune cine este Dumnezeu cu adevărat, că El este măreț și minunat. Neemia scoate în evidență și faptul că Dumnezeu Își ține legământul și Se îndură de cei care Îl iubesc, dorind parcă să Îi amintească lui Dumnezeu că El este întotdeauna credincios și nu poate fi altfel.

Rugăciunea are structura specială arătată mai sus; în centru este versetul 8, în care Neemia enunță făgăduințele lui Dumnezeu: „Adu-­Ți aminte!” Cu alte cuvinte: Doamne, adu-Ți aminte că Tu ai spus că ne vei împrăștia dacă Îți vom fi necredincioși, dar ai promis și că ne vei aduce înapoi și vei restaura totul. Primul lucru s-a împlinit, acum este timpul să se împlinească făgăduința Ta, deoarece noi ne întoarcem la Tine! Lui Neemia nu i-­a fost frică să ceară împlinirea făgăduințelor lui Dumnezeu și să Îi reamintească de ele. Desigur, aceasta nu înseamnă că Domnul nu Își amintește de făgăduințele Lui. Dar Lui Îi face plăcere când cerem împlinirea făgăduințelor Sale. El dorește să credem în ele și să le rostim cu glas tare înaintea Lui. A rosti cu glas tare ceea ce Dumnezeu ne­-a făgăduit ne poate întări în hotărârea de a ne încrede în aceste făgăduințe, în special în momente în care totul pare fără speranță.

Enunță câteva dintre făgăduințele lui Dumnezeu pe care le poți cere în dreptul tău chiar acum. Este important să nu renunțăm niciodată să cerem împlinirea acestor făgăduințe.
 
Urmărește devoționalul video, Biblia audio, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO