Neemia

 4. Când am auzit aceste lucruri, am şezut jos, am plâns şi m-am jelit multe zile. Am postit şi m-am rugat înaintea Dumnezeului cerurilor 5. şi am zis: „Doamne Dumnezeul cerurilor, Dumnezeule mare şi înfricoşat, Tu care ţii legământul Tău şi eşti plin de îndurare faţă de cei ce Te iubesc şi păzesc poruncile Tale! (Neemia 1:4,5)

Am văzut că două grupuri de captivi s­au întors în Iuda, ca împlinire a unora dintre făgăduințele lui Dumnezeu pentru națiunea iudaică.

Dar mai era o grupă de robi pe care Dumnezeu îi pregătea. Ultima grupă de captivi era trimisă pentru a rezolva o problemă. Deși primele două grupuri se întorseseră pentru a reconstrui Ierusalimul și a încheia o parte din acel proiect prin finalizarea templului, planul de reconstruire fusese abandonat, iar împotrivirea din partea națiunilor înconjurătoare era în creștere. Popoarele din jur nu doreau ca iudeii să construiască cetatea și să refacă zidurile, deoarece le era teamă că în felul acesta ar fi putut să redevină națiunea puternică de altădată (Ezra 4:6-­24). Astfel, întoarcerea iudeilor era pentru ei o amenințare și erau hotărâți să îi împiedice. Dar Dumnezeu nu Și-­a chemat poporul pentru ca apoi să îl abandoneze chiar când făcea ce îi spusese El să facă.

Domnul pregătea un alt om care să împlinească voia Sa și planurile Sale. Numele lui era Neemia și asupra lui și a lucrării sale ne vom concentra în acest studiu.

Studiu la rând: 1 Cronici 13–19,
Evanghelizare, subcapitolul „Avantajele lucrului doi câte doi”

  1. Pe cine a comparat David cu „niște ape care se scurg”?
  2. Cum se numeau cei doi bărbați care fuseseră aleși și numiți pe nume ca să laude pe Domnul?
  3. De unde luase David arama din care Solomon a făcut marea, stâlpii și alte unelte de la templu?
  4. Cine era Șofah?
  5. În ce situații va fi pus un predicator, dacă nu are alături pe cineva cu care să împărtășească lucrarea?

 
Urmărește devoționalul video, Biblia audio, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO