Pregătire pentru începerea lucrărilor

Fără îndoială, Domnul l-­a chemat pe Neemia la această lucrare și urma să îi dea toate cele necesare. Cunoscând făgăduințele lui Dumnezeu și având asigurarea că Domnul l-­a chemat, Neemia a mers înainte cu atenție și cu rugăciune. Știind că Dumnezeu era cu el, Neemia s­-a gândit bine la ceea ce avea de făcut.

5. Ce a făcut Neemia ca pregătire pentru planul de reconstruire a zidului?

Neemia 2:11-20
19. Sanbalat, horonitul, Tobia, slujitorul amonit, şi Gheşem, arabul, fiind înştiinţaţi, şi-au bătut joc de noi şi ne-au dispreţuit. Ei au zis: „Ce faceţi voi acolo? Vă răsculaţi împotriva împăratului?”
20. Şi eu le-am răspuns: „Dumnezeul cerurilor ne va da izbânda. Noi, robii Săi, ne vom scula şi vom zidi; dar voi n-aveţi nici parte, nici drept, nici aducere aminte în Ierusalim.”

Lecţii de conducere: Lecția 1: Neemia nu a spus nimănui care erau planurile, „ce-­mi pusese Dumnezeul meu în inimă să fac pentru Ierusalim” (Neemia 2:12). El nu doar că nu le­-a spus vrăjmașilor, dar a ținut ascuns și de conducătorii iudei. El era într-­o misiune de cercetare pentru a vedea ce trebuia făcut. Lecția 2: Înainte de a prezenta ceva, Neemia „și-­a făcut temele” și a planificat toate lucrările necesare. Lecția 3: Când a vorbit despre această lucrare, Neemia a subliniat mai întâi ce făcuse Dumnezeu până atunci pentru această lucrare și apoi a redat cuvintele împăratului. Înainte de a cere implicarea, el a încurajat. A fost cu adevărat o minune că iudeii au răspuns atât de favorabil și au hotărât să construiască, în ciuda împotrivirii care avea să vină. Dumnezeu îl pregătise nu doar pe împărat prin rugăciunile și postul lui Neemia, ci îi pregătise și pe evrei, ca ei să răspundă cu îndrăzneală și curaj.

6. Ce ni se spune despre credinţa lui Neemia?

Neemia 2:19,20
19. Sanbalat, horonitul, Tobia, slujitorul amonit, şi Gheşem, arabul, fiind înştiinţaţi, şi-au bătut joc de noi şi ne-au dispreţuit. Ei au zis: „Ce faceţi voi acolo? Vă răsculaţi împotriva împăratului?”
20. Şi eu le-am răspuns: „Dumnezeul cerurilor ne va da izbânda. Noi, robii Săi, ne vom scula şi vom zidi; dar voi n-aveţi nici parte, nici drept, nici aducere aminte în Ierusalim.”

Este posibil ca Neemia să fi fost ajutat să rămână pe poziție de pasaje din Scriptură ca acelea pe care le găsim în Deuteronomul 7:9; Psalmii 23:1­6 și Numeri 23:19.

Cuvintele noastre demonstrează cine suntem și ce credem cu adevărat. Neemia obișnuia să spună cuvinte înălțătoare. Lui nu îi era teamă să Îl includă pe Dumnezeu în tot ce spunea și nici să Îi dea slavă, chiar atunci când oamenii îl luau în râs. Deși cunoștea sentimentele vrăjmașilor lui față de el, Neemia nu se juca deloc cu vorbele și nici nu Îl excludea pe Dumnezeu din discuții. La fel ca lui Iosif în Egipt, lui Neemia nu îi era teamă să Îl înalțe pe Dumnezeul său printre cei care nu credeau în El.
 
Urmărește devoționalul video, Biblia audio, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO