Un gând de încheiere

Să ne gândim la munca sârguincioasă a lui Ezra. … Pe măsură ce le trans- mitea altora adevărurile pe care le învățase, puterea sa de muncă creștea. El a devenit un bărbat plin de evlavie și de zel. Era martorul lui Dumnezeu pentru lume cu privire la puterea adevărului biblic de a înnobila viața zilnică.” – Ellen G. White, Profeți și regi, p. 609 „În lucrarea de reformă care urmează să fie făcută astăzi este nevoie de bărbați care, asemenea lui Ezra și Neemia, nu vor acoperi și nu vor scu- za păcatul, nici nu se vor da înapoi de la a apăra onoarea lui Dumnezeu. Aceia asupra cărora zace povara acestei lucrări nu­și vor găsi pacea când se săvârșește răul și nici nu vor acoperi păcatul cu un veșmânt de milă falsă. Ei își vor aduce aminte că Dumnezeu nu caută la fața oamenilor și că asprimea pentru câțiva se poate dovedi a fi milă pentru mulți. De asemenea, își vor aminti că, în acela care mustră păcatul, întotdeauna se va da pe față spiritul lui Hristos.” – Ibidem, p. 675
 
Urmărește devoționalul video, Biblia audio, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO