5. Ce ne spun următoarele versete despre importanţa unei educaţii corespunzătoare?

Ezra 7:6,10
6. Acest Ezra a venit din Babilon: era un cărturar iscusit în Legea lui Moise dată de Domnul Dumnezeul lui Israel. Şi, fiindcă mâna Domnului Dumnezeului său era peste el, împăratul i-a dat tot ce ceruse.
7. Mulţi din copiii lui Israel, din preoţi şi din leviţi, din cântăreţi, din uşieri şi din slujitorii Templului au venit şi ei la Ierusalim, în al şaptelea an al împăratului Artaxerxe.
8. Ezra a venit la Ierusalim în a cincea lună a anului al şaptelea al împăratului.
9. Plecase din Babilon în ziua întâi a lunii întâi şi a ajuns la Ierusalim în ziua întâi a lunii a cincea, mâna bună a Dumnezeului său fiind peste el.
10. Căci Ezra îşi pusese inima să adâncească şi să împlinească Legea Domnului, şi să înveţe pe oameni în mijlocul lui Israel legile şi poruncile.

Devotamentul față de Dumnezeu și hotărârea lui de a studia, de a pune în practică și de a­i învăța pe alții Cuvântul lui Dumnezeu (Ezra 7:6,10) l­au pregătit pe Ezra pentru o lucrare mai mare în Israel. Versetul ne spune că el s­a devotat studiului, împlinirii și învățării Legii lui Dumnezeu.

Ellen G. White ne oferă informații importante: „Născut din fiii lui Aaron, lui Ezra i se dăduse o educație preoțească și, adăugat la aceasta, făcuse cunoștință cu scrierile vrăjitorilor, astrologilor și înțelepților Imperiului Medo­Persan. Dar el nu era mulțumit cu starea sa spirituală. Dorea să fie în armonie deplină cu Dumnezeu; tânjea după înțelepciune ca să împlinească voința divină. Și, ca urmare, și­a pus inima «să adâncească și să împlinească Legea Domnului» (Ezra 7:10). Aceasta l­a determinat să se ocupe stăruitor cu studiul istoriei poporului lui Dumnezeu, așa cum era raportată în scrierile prorocilor și ale împăraților. El a cercetat cărțile poetice și istorice ale Bibliei, pentru a înțelege de ce îngăduise Dumnezeu ca Ierusalimul să fie distrus și poporul, dus în robie într­o țară păgână.” – Profeți și regi, p. 608

„Eforturile lui Ezra de a reînviora interesul pentru studiul Scripturilor au căpătat permanență prin lucrarea lui minuțioasă de o viață, consacrată păstrării și multiplicării Scrierilor Sfinte. El a adunat toate copiile Legii pe care le­a putut găsi, le­a transcris și le­a împărțit. Cuvântul curat înmulțit astfel și așezat în mâinile multora dădea cunoașterea care era de o valoare inestimabilă.” – Ibidem, p. 609

Observați că Ezra învățase despre obiceiurile păgânilor, dar văzuse că ei erau greșiți și el a căutat să cunoască adevărul de la sursă, adică din Cuvântul lui Dumnezeu și Legea Domnului. El a trebuit să se dezvețe de multe dintre lucrurile pe care le învățase în universitățile lumești, deoarece, fără îndoială, multe dintre cele învățate erau greșite. La urma urmei, cât bine îi puteau face „scrierile vrăjitorilor și astrologilor”?

Care sunt lucrurile învățate de la lume de care ar trebui să ne dezvățăm?
 
Urmărește devoționalul video, Biblia audio, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO