Un gând de încheiere

„Marea luptă s­a sfârşit. Păcatul şi păcătoşii nu mai există. Universul întreg este curat. O singură vibraţie de armonie şi de bucurie străbate prin creaţiunea imensă. De la Acela care a creat toate se revarsă viaţa, lumina şi fericirea prin domeniile spaţiului fără sfârşit. De la atomul minuscul şi până la lumile cele mari, toate lucrurile, însufleţite şi neînsufleţite, în frumuseţea lor neumbrită şi într­o bucurie desăvârşită, declară că Dumnezeu este iubire.” – Ellen G. White, Tragedia veacurilor, p. 678

Rezumat: Dumnezeu nu va permite ca răul să continue la ne­ sfârşit. Cea mai mare făgăduinţă a Bibliei este revenirea lui Isus, care va pune capăt răului, va vindeca nedreptatea şi va crea o lume nouă, aşa cum trebuia să fie aceasta. Bazată pe învierea lui Isus, această speranţă transformă prezentul şi ne dă curaj să slujim lui Dumnezeu şi semenilor în timp ce aşteptăm revenirea Sa.

Studiu suplimentar: Ellen G. White, Faptele apostolilor, capitolul „Chemarea la o treaptă mai înaltă”; Tragedia veacurilor, capitolul „Pustiirea pământului”.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO