Speranța cu privire la judecată

4. Cum vezi realitatea dezolantă descrisă de Solomon?

Eclesiastul 8:14
Este o deşertăciune care se petrece pe pământ: şi anume, sunt oameni neprihăniţi cărora le merge ca şi celor răi, care fac fapte rele, şi sunt răi cărora le merge ca şi celor neprihăniţi, care fac fapte bune. Eu zic că şi aceasta este o deşertăciune.

Deşi suferinţa, asuprirea şi situaţiile tragice sunt greu de suportat, rănirile sau batjocora sunt şi mai greu de îndurat, mai ales dacă par a fi fără rost sau trec neobservate de ceilalţi. Posibila lipsă de sens a întristării este mai apăsătoare decât întristarea în sine. O lume care nu va trebui să dea socoteală niciodată, pentru care nu există o ju­ decată finală, este absurditatea crudă supremă. Nu este deloc sur­ prinzător că scriitorii atei din secolul XX se plângeau de ceea ce ei numeau „absurdul” condiţiei umane. Fără speranţă pentru dreptate, fără speranţă pentru judecată, fără speranţă ca lucrurile să fie puse în ordine, lumea noastră, într­adevăr, ar fi o lume absurdă.

Dar strigătul din Eclesiastul 8:14 nu este finalul acestei istorii. La sfârşitul protestelor sale, Solomon schimbă sensul brusc. După aceste plângeri despre lipsa de sens, în cele din urmă el spune: Stai puţin, Dumnezeu va judeca, așa că nu se poate spune că totul este lipsit de sens; de fapt, totul și toţi contează.

5. Ce ne spune mai departe înţeleptul despre cât de important este tot ce facem aici?

Eclesiastul 12:13,14
13. Să ascultăm, dar, încheierea tuturor învăţăturilor: Teme-te de Dumnezeu şi păzeşte poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om.
14. Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată, şi judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău.

Speranţa că va fi o judecată este legată de ceea ce credem des­ pre natura lui Dumnezeu, despre viaţă şi despre lumea în care tră­ im. După cum am văzut, Biblia arată că noi trăim într­o lume creată şi iubită de Dumnezeu, dar care a luat­o într­o direcţie greşită, iar Dumnezeu Îşi pune în aplicare planul Său de a o recrea şi totul se face prin viaţa şi moartea lui Isus. Judecata lui Dumnezeu este o parte­cheie în rezolvarea problemei lumii noastre. Pentru cei care au trebuit să suporte relele acestei lumi – care au fost marginalizaţi, brutalizaţi, asupriţi şi exploataţi – fără îndoială că făgăduinţa jude­ căţii este o veste bună.

Ce înseamnă pentru tine să știi că, în curând și într-un mod pe care nu ni-l putem imagina, dreptatea după care tânjim acum atât de mult va veni? Cum putem câștiga speranță din această făgăduință?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO