Harul și faptele bune

4. Rezumă în cuvintele tale următoarele versete. Ce spun ele despre relaţia dintre har și fapte bune?

Efeseni 2:8-10
8. Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu.
9. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni.
10. Căci noi suntem lucrarea Lui şi am fost zidiţi în Hristos Isus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele.

Biblia ne spune că, printre altele, noi am fost creaţi pentru a ne închina lui Dumnezeu şi a le sluji celorlalţi. Doar în imaginaţia noas­tră am putea încerca să înţelegem cum ar fi aceste fapte într­un mediu nepoluat de păcat.

Pentru moment, din cauza păcatului, cunoaştem doar această lume stricată şi căzută. Din fericire pentru noi, harul lui Dumnezeu, exprimat şi pus în practică prin jertfa Domnului Isus pentru păca­tele lumii, deschide calea pentru iertare şi vindecare. Astfel, chiar şi în această existenţă stricată, vieţile noastre devin şi mai mult ca­ podopera lui Dumnezeu şi El ne foloseşte ca împreună­lucrători cu El pentru a încerca să vindece răul şi suferinţa şi să refacă vieţile celorlalţi (Efeseni 2:10 ). „Cei ce primesc trebuie să le facă parte şi al­ tora. Din toate părţile vin strigăte de ajutor. Dumnezeu îi cheamă pe oameni să le slujească semenilor lor cu bucurie.” – Ellen G. White, Divina vindecare, p. 103.

Din nou, noi nu facem fapte bune – ne îngrijim de săraci, îi ridi­căm pe cei asupriţi, îi hrănim pe cei înfometaţi – pentru a ne câştiga mântuirea sau vreun drept înaintea lui Dumnezeu. În Hristos, prin credinţă, noi avem tot ce ne trebuie pentru a putea sta înaintea lui Dumnezeu. Noi ne vedem ca păcătoşi şi victime ale păcatului, dar iubiţi şi răscumpăraţi de Dumnezeu. Deşi încă ne luptăm cu ispita egoismului şi a lăcomiei, harul şi smerenia Aceluia care S­a jertfit pe Sine ne oferă un alt fel de viaţă şi o iubire care ne vor transforma viaţa noastră de acum.

Când privim la cruce, vedem sacrificiul măreţ şi deplin care s­a făcut pentru noi şi ne dăm seama că nu putem adăuga nimic la ceea ce ni se oferă prin Hristos. Dar aceasta nu înseamnă că noi nu ar trebui să facem nimic ca răspuns la ce ne­a fost dat prin Hristos. Din contră, noi trebuie să răspundem şi ce altă cale este mai bună de a răspunde iubirii care ne­a fost arătată decât iubindu­i pe ceilalţi?

5. Care ar trebui să fie răspunsul nostru la ceea ce ne-a fost dăruit prin jertfa de pe cruce, potrivit cu Ioan 3:16,17?

Ioan 3:16,17
16. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.
17. Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO