Evanghelia pusă în practică

 8. Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu. 9. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. 10. Căci noi suntem lucrarea Lui şi am fost zidiţi în Hristos Isus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele. (Efeseni 2:8-10)

Când vorbim despre poruncile, cerinţele sau îndrumările lui Dumnezeu, există riscul – sau chiar ispita – de a crede că prin ceea ce facem ne­am putea câştiga mântuirea, am contribui la ea sau am putea câştiga favoarea lui Dumnezeu. Dar Biblia ne spune în mod repetat că noi suntem păcătoşi, salvaţi prin harul lui Dumnezeu şi prin moartea Domnului Isus pe cruce în locul nostru. Ce am mai putea adăuga noi la acestea? Ellen G. White scrie: „Dacă aţi aduna tot ce este bun, sfânt, nobil şi demn de primit la un om şi apoi I­aţi prezenta îngerilor lui Dumnezeu ca fiind o contribuţie la mântuirea omului sau un merit, propunerea ar fi respinsă ca o înaltă trădare.” – Credinţa și faptele, p. 24

De aceea, nici chiar faptele noastre de milă şi de compasiune faţă de cei în nevoie nu trebuie privite ca legalism. Din contră, când ajungem să înţelegem mai bine şi să apreciem mai mult mântuirea, legătura dintre dragostea şi preocuparea lui Dumnezeu pentru cei săraci şi asupriţi va fi transferată asupra noastră, ca unii care primim dragostea Sa. Noi am primit, aşa că, la rândul nostru, vom dărui.

Când vedem cât de mult ne­a iubit Dumnezeu, vedem şi cât de mult i­a iubit pe ceilalţi şi că El ne cheamă să îi iubim şi noi.

BIBLIA ŞI CARTEA EVANGHELIZARE
STUDIU LA RÂND Biblia: 2 Regi 3–9

  1. Cine şi cui i­a spus că nu l­ar băga deloc în seamă şi nici nu s­-ar uita la el?
  2. Cui şi de ce i s-­a tulburat inima?
  3. Pe cine a recunoscut Ghehazi când îi istorisea împăratului lucru­ rile mari făcute de Elisei?
  4. Cum l­-au considerat căpeteniile care erau cu Iehu pe tânărul proroc trimis de Elisei?

Evanghelizare, subcapitolul „Modelul de plănuire al Marelui Evanghelist”

  1. De ce nu ne descoperă Domnul Isus multe lucruri în zilele noas­tre?
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO