Mila față de nevoiași în cartea Proverbele

Fiind o colecție de cuvinte de înțelepciune, cartea Proverbele cuprinde o gamă variată de subiecte și experiențe de viață. Printre acestea găsim și meditații despre sărăcie, bogății, realizări, dreptate și nedreptate – uneori din unghiuri diferite. Viața nu este întotdeauna simplă și directă, iar cartea Proverbele ne pune în gardă cu privire la diferitele situații și alegeri care influențează modul de viață chiar și al celor credincioși lui Dumnezeu.

5. Ce găsim în următoarele versete referitor la bogăţie, sărăcie și ajutarea celor în nevoie?

Proverbele 10:4
Cine lucrează cu o mână leneşă sărăceşte, dar mâna celor harnici îmbogăţeşte.

13:23,25
23. Ogorul pe care-l desţeleneşte săracul dă o hrană îmbelşugată, dar mulţi pier din pricina nedreptăţii lor.
24. Cine cruţă nuiaua, urăşte pe fiul său, dar cine-l iubeşte, îl pedepseşte îndată.
25. Cel neprihănit mănâncă până se satură, dar pântecele celor răi duce lipsă.

14:31
Cine asupreşte pe sărac, batjocoreşte pe Ziditorul său, dar cine are milă de cel lipsit, cinsteşte pe Ziditorul său.

15:15,16
15. Toate zilele celui nenorocit sunt rele, dar cel cu inima mulţumită are un ospăţ necurmat.
16. Mai bine puţin, cu frică de Domnul, decât o mare bogăţie, cu tulburare!

19:15,17
15. Lenea te cufundă într-un somn adânc, şi sufletul molatic suferă de foame.”
16. Cine păzeşte porunca, îşi păzeşte sufletul; cine nu veghează asupra căii sale, va muri.
17. Cine are milă de sărac, împrumută pe Domnul, şi El îi va răsplăti binefacerea.

Proverbele 30:7-9
7. Două lucruri Îţi cer; nu mi le opri înainte de moarte!
8. Depărtează de la mine neadevărul şi cuvântul mincinos; nu-mi da nici sărăcie, nici bogăţie, dă-mi pâinea care-mi trebuie.
9. Ca nu cumva, în belşug, să mă lepăd de Tine şi să zic: „Cine este Domnul?” Sau ca nu cumva, în sărăcie, să fur şi să iau în deşert Numele Dumnezeului meu.

Cartea Proverbele pune accentul pe grija și atenția lui Dumnezeu față de cei săraci și vulnerabili. Uneori oamenii sunt săraci din cauza circumstanțelor, a alegerilor nefaste sau a exploatării, dar oricare ar fi cauza sărăciei lor, Domnul este Creatorul (Proverbele 22:2) și Apărătorul lor (vers. 22,23). Acești oameni nu trebuie asupriți și nimeni nu trebuie să se profite de ei, oricare ar fi greșelile lor.

Deși Biblia ne prezintă o viață mai bună dacă alegem înțelepciunea și ascultarea de Dumnezeu, bogățiile nu vin întotdeauna ca rezultat al binecuvântării lui Dumnezeu. Credincioșia față de Dumnezeu este mai importantă și mai rodnică decât câștigul material (Proverbele 16:8).

Un alt aspect prezent în cartea Proverbele este sinceritatea și corectitudinea în afaceri, în guvernare și în împlinirea dreptății (Proverbele 14:5,25; Proverbele 16:11-13; Proverbele 17:15; Proverbele 20:23; Proverbele 21:28; Proverbele 28:14-16). Cartea Proverbele nu are în vedere doar viețile oamenilor, ci ne oferă informații și despre modul în care ar trebui să funcționeze societatea pentru binele tuturor, în special al celor care au nevoie de protecție. Ni se reamintește din nou că, în cele mai bune momente ale lor, cei care guvernează și conduc o fac cu ajutorul lui Dumnezeu (Proverbele 8:15,16) și ar trebui să acționeze ca agenți ai harului și milei Sale față de cei în nevoie.

Este ușor să ne fie milă de cei defavorizați. Ce facem însă practic pentru ei?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO