Angajamentul unui împărat

3. Deși Psalmul 101 a fost scris pentru conducători, ce sfat important putem lua din el pentru noi înșine, oricare ar fi poziţia noastră?

Psalmul 101
1. Voi cânta bunătatea şi dreptatea; Ţie, Doamne, Îţi voi cânta.
2. Mă voi purta cu înţelepciune pe o cale neprihănită. – Când vei veni la mine? – Voi umbla cu inima fără prihană în mijlocul casei mele.
3. Nu voi pune nimic rău înaintea ochilor mei; urăsc purtarea păcătoşilor; ea nu se va lipi de mine.
4. Inima stricată se va depărta de mine; nu vreau să cunosc pe cel rău.
5. Pe cel ce cleveteşte în ascuns pe aproapele său, îl voi nimici; pe cel cu priviri trufaşe şi cu inima îngâmfată, nu-l voi suferi.
6. Voi avea ochii îndreptaţi asupra credincioşilor din ţară, ca să locuiască lângă mine; cel ce umblă pe o cale fără prihană, acela îmi va sluji.
7. Cel ce se dedă la înşelăciune nu va locui în casa mea; cel ce spune minciuni nu va sta înaintea mea.
8. În fiecare dimineaţă voi nimici pe toţi cei răi din ţară, ca să stârpesc din cetatea Domnului pe toţi cei ce săvârşesc nelegiuirea.

Se crede că aceste versete au fost compuse de David la începutul domniei sale ca împărat al lui Israel. Posibil să fi fost adaptate din angajamentele pe care le-a luat când a devenit împărat. În experiența sa ca luptător pentru Saul și apoi ca fugar, el a simțit pe propria piele cât de mult rău poate face națiunii și familiei un împărat care o ia pe o cale greșită. David hotărâse să nu fie un astfel de conducător.

Probabil că puțini dintre noi sunt conducători politici sau naționali, dar toți avem posibilitatea de a-i influența și încuraja pe ceilalți. Poate la locul de muncă, prin implicare în societate, în familie sau la biserică. Ellen G. White spune: „Angajamentele lui David consemnate în Psalmul 101 trebuie să fie angajamentele tuturor acelora asupra cărora se află răspunderile vegherii influențelor din cămin.” – Sfaturi pentru părinți, educatori și elevi, p. 119

Atunci când avem ocazia, ar trebui să fim pregătiți să le dăm sugestii și să înălțăm aceste principii înaintea celor care ocupă poziții de conducere. Toți, acolo unde ne aflăm și în cercul nostru de influență, avem ocazia de a aplica principiile lui David de conducere pentru a putea fi o binecuvântare pentru ceilalți.

Punctul de început pentru David a fost proslăvirea lui Dumnezeu pentru harul și dreptatea Sa (Psalmii 101:1), care, de altfel, a devenit temelia pentru tot ce încerca David să realizeze prin conducerea sa. El a căutat să învețe și să practice aceste trăsături în viața și în activitatea sa. Pentru aceasta, el trebuia să se împotrivească ispitelor de a comite rele, de a se lăsa corupt sau de a nu fi cinstit, care sunt capcane speciale pentru cei aflați în poziții de putere și conducere.

Știind cât de importanți erau sfătuitorii buni care să îl ajute să facă binele, David promite în mod solemn să caute sfătuitori demni de încredere și să numească slujbași sinceri. Conducerea lui a fost marcată de dreptate și milă, care s-au văzut chiar și la cei care lucrau cu și pentru el.

Poate că noi nu suntem în poziția de a avea sfătuitori și slujbași, dar cum putem face ca viața noastră să fie o influență care să îi ajute pe alții să trăiască și să conducă cu dreptate și milă față de cei în nevoie?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO