Să învățăm din greșeala unui rege

 

 

În 2 Cronici 32:25,31 şi Isaia 38 şi 39 citim că vizitatorii lui Ezechia erau interesaţi de vindecarea lui miraculoasă. Dar se pare că regele a păstrat tăcerea în legătură cu experienţa vindecării lui. El nu a scos în evidenţă lucrurile care ar fi deschis inimile acestor ambasadori curioşi faţă de cunoaşterea adevăratului Dumnezeu. Contrastul dintre recunoştinţa lui pentru că a fost vindecat (capitolul 38) şi tăcerea lui în această privinţă (capitolul 39) este izbitor. „Dumnezeu l-a părăsit ca să-l încerce” (2 Cronici 32:31). Această vizită de stat a fost o ocazie foarte importantă, dar nu se aminteşte nicăieri că Ezechia ar fi căutat călăuzire specială în rugăciune, de la profeţi sau de la preoţi, ca să ştie cum să procedeze. Nici Dumnezeu nu a intervenit. Singur, departe de privirile oamenilor, fără să se consulte cu sfetnicii spirituali, Ezechia se pare că a pierdut din atenţie lucrarea lui Dumnezeu în viaţa lui şi în viaţa poporului al cărui rege era. Probabil că, în 2 Cronici 32:31, istoricul a intenţionat să arate cu câtă uşurinţă poate fi considerată binecuvântarea lui Dumnezeu ceva obişnuit şi cât de înclinaţi sunt beneficiarii îndurării Sale să devină încrezători în şi mulţumiţi de ei înşişi.

 

1. Mai jos sunt prezentate câteva lecţii despre credincioșie în viaţa de cămin, lecţii care pot fi extrase din experienţa lui Ezechia. La care altele te-ai putea gândi? 

 

Orice vizită într-un cămin creştin este pentru oameni o ocazie de a-i întâlni pe urmaşii lui Hristos.

 

Probabil că foarte puţini vizitatori vor deschide ei înşişi o discuţie despre lucrurile spirituale. Creştinii trebuie să găsească metode eficiente şi adecvate de a transmite vestea bună.

 

Creştinii nu sunt chemaţi să-şi etaleze realizările şi bunăstarea materială, deşi ar putea să menţioneze că Îi sunt recunoscători lui Dumnezeu pentru aceste binecuvântări. Ei sunt chemaţi să vestească „puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată” (1 Petru 2:9) sau, ca să folosim ca simbol experienţa lui Ezechia, să vestească faptul că erau pe moarte şi Dumnezeu i-a vindecat; erau morţi în păcat şi Hristos i-a înviat şi i-a aşezat în locurile cereşti (Efeseni 2:4-6).

 

Cum ai putea să-ți folosești casa pentru a da mărturie? Cum le-ai putea împărtăși mai direct credința ta în Hristos celor care te vizitează?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO