Relaţii

Biblia este o carte care vorbeşte despre relaţionare şi legături sociale. Dumnezeu ne-a creat să trăim în relaţie unii cu alţii. Foarte puţini dintre noi trăiesc într-o izolare completă. În primul rând, niciunul dintre noi nu ar putea veni la existenţă dacă nu ar fi alţii. Imediat după naştere avem nevoie ca alţii să aibă grijă de noi, cel puţin până la o anumită vârstă când, măcar în principiu, putem să trăim pe cont propriu. Şi chiar dacă am putea trăi singuri, cine ar vrea să o facă? Majoritatea dintre noi tânjim după companie şi după prietenia altor oameni. Deşi animalele de companie pot fi nişte însoţitori plăcuţi, totuşi relaţiile cele mai profunde şi mai pline de semnificaţie din viaţa noastră şi care au cel mai mare impact în schimbare sunt cele cu alţi oameni. Deci nu e de mirare că familia şi relaţiile de familie sunt esenţiale pentru viaţa noastră.

Pentru că cei mai mulţi dintre noi interacţionăm aproape tot timpul cu alte persoane, aceste interacţiuni pot produce schimbări şi pot modifica ritmul vieţii. Efectul acestora este cu dublu sens: alţii au un impact asupra vieţii noastre şi, în acelaşi timp, noi avem un impact asupra vieţii lor. Şi, fie că ne dăm seama sau nu (şi de multe ori nu ne dăm seama), aceste interacţiuni, indiferent de direcţie, pot fi spre bine sau spre rău. Aşadar, cât de important este să fim proactivi întotdeauna, astfel încât influenţa noastră inevitabilă asupra altora să fie întotdeauna spre bine, în special asupra celor care ne sunt cei mai apropiaţi – de obicei membrii familiei noastre.

6. Ce ne spun următoarele texte despre relaţiile noastre cu ceilalţi?

Romani 15:7
Aşadar, primiţi-vă unii pe alţii, cum v-a primit şi pe voi Hristos, spre slava lui Dumnezeu.

Efeseni 4:2,32

1 Tesaloniceni 3:12
Domnul să vă facă să creşteţi tot mai mult în dragoste unii faţă de alţii şi faţă de toţi, cum facem şi noi înşine pentru voi,

Iacov 5:16
Mărturisiţi-vă unii altora păcatele şi rugaţi-vă unii pentru alţii, ca să fiţi vindecaţi. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit.

E simplu. Dacă ne purtăm frumos, dacă suntem amabili şi înţelegători cu ceilalţi, vom avea o influenţă pozitivă asupra lor, le vom putea schimba viaţa în bine. Isus schimbă viaţa oamenilor într-un mod foarte pozitiv. Ce privilegiu este pentru noi să facem ceva asemănător pentru cei de alături! Dar influenţa noastră va fi ori spre bine, ori spre rău, chiar şi atunci când este foarte subtilă. Şi nicăieri influenţa nu este mai puternică decât în familie.

Ce ne spun declarațiile lui Isus din Luca 11:34 și Marcu 4:24,25 despre importanța modului în care relaționăm cu ceilalți?

Luca 11:34
Ochiul este lumina trupului tău. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău este plin de lumină; dar dacă ochiul tău este rău, trupul tău este plin de întuneric.

Marcu 4:24-25
24. El le-a mai zis: „Luaţi seama la ce auziţi. Cu ce măsură veţi măsura, vi se va măsura: şi vi se va da şi mai mult.
25. Căci celui ce are i se va da; dar de la cel ce n-are se va lua şi ce are.”

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO