Biblia începe cu începutul, acesta fiind, fără îndoială, motivul pentru care primele cuvinte (de fapt, în ebraică, doar un cuvânt) sunt „La început…” (Geneza 1:1). Tema centrală a capitolului este transformarea pământului din starea de „pustiu și gol” (vers. 2) într-o lume pe care Însuși Dumnezeu o descrie la sfârșitul zilei a șasea ca fiind „foarte bună” (vers. 31). Începutul despre care vorbim aici este începutul lumii noastre.

1. Citește Geneza 1. Deși au loc atâtea evenimente, întreabă-te: Există vreun indiciu care să ne poată duce cu gândul la întâmplare sau la șansă? Sau totul s-a desfășurat într-un mod foarte ordonat, fiecare lucru la vremea și la locul lui? Ce îți spune răspunsul dat cu privire la caracterul lui Dumnezeu?

Ellen G. White a scris că „ordinea este cea dintâi lege în cer” (Signs of Times, 8 iunie 1908); se pare că și pe pământ. Deși păcatul a perturbat lumea naturală, într-o anumită măsură ordinea, ritmul și regularitatea încă există.

2. Citește Geneza 8:22. Cum vedem ordinea și aici?

Geneza 8:22
Cât va fi pământul, nu va înceta semănatul şi seceratul, frigul şi căldura, vara şi iarna, ziua şi noaptea!”

Chiar și după căderea în păcat, anotimpurile vin și trec, în general, într-un mod regulat. Pe lângă luminătorii cerului, adică soarele și luna, care „să despartă ziua de noapte; ei să fie niște semne care să arate vremurile, zilele și anii” (Geneza 1:14), există și anotimpurile, ca parte a ritmului natural al lumii create de Dumnezeu. Și, chiar dacă acum nu putem vedea decât simple licăriri, un verset precum cel din Isaia 66:23 ne confirmă că un astfel de ritm va exista și în cerul nou și pe noul pământ.

Gândește-te ce impact are regularitatea Sabatului asupra vieții tale, în special asupra vieții tale de familie. Care sunt avantajele specifice nu numai ale Sabatului, în sine, ci și ale faptului că el revine cu o asemenea regularitate?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO