„Iată, Eu fac toate lucrurile noi”

 Cel ce şedea pe scaunul de domnie a zis: „Iată, Eu fac toate lucrurile noi.” Şi a adăugat: „Scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut şi adevărate.” (Apocalipsa 21:5)

Distrugerea Babilonului din timpul sfârșitului este o veste rea pentru adepţii lui, dar este o veste bună pentru poporul lui Dumnezeu (Apocalipsa 19:1-7). Babilonul le-a dat puterilor politice ideea de a-i persecuta pe credincioși și de a le face rău (Apocalipsa 18:24). De aceea, distrugerea lui echivalează cu eliberarea și salvarea lor.

Prin distrugerea Babilonului, primește în sfârșit răspuns rugăciunea martirilor din scena peceții a cincea. Strigătul lor: „Până când, Stăpâne?” este strigătul copiilor lui Dumnezeu oprimați și loviți, de la Abel și până la sfârșitul lumii (Psalmii 79:5; Habacuc 1:2; Daniel 12:6,7). Cartea Apocalipsa ne asigură că răul, oprimarea și suferința vor avea sfârșit.

A sosit timpul acum ca Hristos să-Și ia în stăpânire Împărăția veșnică. Ultimele capitole din cartea Apocalipsa descriu distrugerea Babilonului din timpul sfârșitului, precum și distrugerea lui Satana și a răului. Și ne oferă câteva imagini despre aşezarea Împărăției veșnice a lui Dumnezeu.

BIBLIA ȘI CARTEA ISTORIA MÂNTUIRII – STUDIU LA RÂND

Biblia: Deuteronomul 1–7

  1. Cum sunt descriși emimii și cine îi numeau astfel?
  2. Ce I-a cerut Moise Domnului și a fost refuzat?
  3. Ce motivație nouă și diferită le-a fost dată israeliților pentru respectarea Sabatului?
  4. Ce a spus Moise că vor extrage israeliții din munții țării promise?

Istoria mântuirii, cap. 57

  1. Ce face Diavolul să se creadă despre Biblie?
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO