Un gând de încheiere

Identitatea celor 144 000 este un subiect controversat. Un lucru pare evident în Apocalipsa: ei sunt ultima generaţie de credincioşi din zilele finale ale istoriei lumii. Ştim că ei vor trece prin timpul strâmtorării şi al celor şapte plăgi finale (Apocalipsa 7:15-17) şi că loialitatea lor va fi pusă la probă ca în nicio altă generaţie anterioară.

Nu se arată din cine este alcătuit acest grup de mântuiţi. Este una dintre tainele pe care Dumnezeu le-a păstrat pentru Sine (Deuteronomul 29:29). Cu privire la aceasta, am primit avertizarea:

„Domnul Hristos spune că unii din biserică vor prezenta poveşti şi presupuneri, în timp ce Dumnezeu a dat adevăruri măreţe, înălţătoare şi înnobilatoare, care ar trebuie să fie păstrate în vistieria minţii. Când oamenii aleg o teorie sau alta, când sunt curioşi să ştie ceva ce nu este necesar să ştie, Dumnezeu nu-i călăuzeşte. Nu este planul Său ca aceia care sunt copiii Săi să prezinte nişte presupuneri personale care nu sunt expuse în Cuvântul Său. Nu este voinţa Sa ca ei să intre în controverse cu privire la subiecte care nu-i vor ajuta din punct de vedere spiritual, cum ar fi: Cine trebuie să alcătuiască grupul celor o sută patruzeci şi patru de mii? Fără îndo- ială, aceia care sunt aleşi de Dumnezeu vor şti lucrul acesta în scurt timp” (Ellen G. White, Solii alese, cartea 1, ed. 2012, p. 174).

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO