ci, că în zilele în care îngerul al şaptelea va suna din trâmbiţa lui, se va sfârşi taina lui Dumnezeu, după vestea bună vestită de El robilor Săi, prorocilor. (Apocalipsa 10:7)

În scena peceții a cincea, am văzut că strigătul martirilor reflectă strigătul credincioșilor asupriți ai lui Dumnezeu din toate secolele. Ei sunt înfățișați stând sub altar și cerându-I lui Dumnezeu dreptate și răzbunare: „Până când, Doamne?” (Apocalipsa 6:10). Glasul din cer îi îndeamnă să aștepte, pentru că va veni și ziua în care Dumnezeu îi va judeca pe cei care le-au făcut rău. Apocalipsa 6:15-17 Îl înfățișează pe Isus întorcându-Se pe pământul acesta și aducând judecata asupra celor care le-au făcut rău urmașilor Săi.

Scena peceții a cincea prezintă experiența poporului lui Dumnezeu de-a lungul istoriei, din vremea lui Abel și până la vremea când Dumnezeu va judeca și va răzbuna în final „sângele robilor Săi” (Apocalipsa 19:2). Credincioșii trebuie să rămână neclintiți și să aibă încredere că El le ascultă rugăciunile.

Viziunea despre cele șapte trâmbițe ne arată că Dumnezeu a intervenit pe parcursul istoriei în favoarea poporului Său oprimat și că i-a pedepsit pe cei care i-au făcut rău. Scopul acestor trâmbițe este să le dea copiilor lui Dumnezeu asigurarea că Cerul nu este indiferent la suferința lor.

16 februarie – Ziua Radio Mondial (colectă)

BIBLIA ȘI CARTEA ISTORIA MÂNTUIRII – STUDIU LA RÂND

Biblia: Leviticul 22–Numeri 1

  1. Ce poruncă au primit israeliții, în „afară de” cea referitoare la sărbătorile anuale?
  2. Cine trebuia să pregătească untdelemnul pentru sfeşnic?
  3. În ce condiții a făgăduit Dumnezeu că pământul va da o recoltă triplă într-un singur an?
  4. Cum aveau să plătească israeliții datoria fărădelegilor lor?

Istoria mântuirii, cap. 51

  1. Ce s-ar fi întâmplat cu așteptătorii, dacă nu ar fi existat cuvinte și pasaje încurajatoare în Scripturi?
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO