Cele șapte trâmbițe

 ci, că în zilele în care îngerul al şaptelea va suna din trâmbiţa lui, se va sfârşi taina lui Dumnezeu, după vestea bună vestită de El robilor Săi, prorocilor. (Apocalipsa 10:7)

În scena peceții a cincea, am văzut că strigătul martirilor reflectă strigătul credincioșilor asupriți ai lui Dumnezeu din toate secolele. Ei sunt înfățișați stând sub altar și cerându-I lui Dumnezeu dreptate și răzbunare: „Până când, Doamne?” (Apocalipsa 6:10). Glasul din cer îi îndeamnă să aștepte, pentru că va veni și ziua în care Dumnezeu îi va judeca pe cei care le-au făcut rău. Apocalipsa 6:15-17 Îl înfățișează pe Isus întorcându-Se pe pământul acesta și aducând judecata asupra celor care le-au făcut rău urmașilor Săi.

Scena peceții a cincea prezintă experiența poporului lui Dumnezeu de-a lungul istoriei, din vremea lui Abel și până la vremea când Dumnezeu va judeca și va răzbuna în final „sângele robilor Săi” (Apocalipsa 19:2). Credincioșii trebuie să rămână neclintiți și să aibă încredere că El le ascultă rugăciunile.

Viziunea despre cele șapte trâmbițe ne arată că Dumnezeu a intervenit pe parcursul istoriei în favoarea poporului Său oprimat și că i-a pedepsit pe cei care i-au făcut rău. Scopul acestor trâmbițe este să le dea copiilor lui Dumnezeu asigurarea că Cerul nu este indiferent la suferința lor.

16 februarie – Ziua Radio Mondial (colectă)

BIBLIA ȘI CARTEA ISTORIA MÂNTUIRII – STUDIU LA RÂND

Biblia: Leviticul 22–Numeri 1

  1. Ce poruncă au primit israeliții, în „afară de” cea referitoare la sărbătorile anuale?
  2. Cine trebuia să pregătească untdelemnul pentru sfeşnic?
  3. În ce condiții a făgăduit Dumnezeu că pământul va da o recoltă triplă într-un singur an?
  4. Cum aveau să plătească israeliții datoria fărădelegilor lor?

Istoria mântuirii, cap. 51

  1. Ce s-ar fi întâmplat cu așteptătorii, dacă nu ar fi existat cuvinte și pasaje încurajatoare în Scripturi?
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO