Prima călătorie misionară a lui Pavel

 38. Să ştiţi, dar, fraţilor, că în El vi se vesteşte iertarea păcatelor; 39. şi oricine crede este iertat prin El de toate lucrurile de care n-aţi putut fi iertaţi prin Legea lui Moise. Faptele Apostolilor 13:38-3

Evanghelia trebuia dusă şi la străini, şi la iudei. Încet dar sigur, primii creştini iudei începeau să prindă ideea aceasta.

Primul raport explicit pe care îl avem despre un număr mare de oameni de altă naţionalitate veniţi la credinţă este legat de Antiohia. Prima biserică pe care o putem considera a „neamurilor”, deşi exista totuşi în ea şi un număr considerabil de credincioşi evrei (Galateni 2:11-13), a fost înfiinţată în Antiohia. Datorită zelului misi- onar al fondatorilor ei şi datorită noului elan imprimat de sosirea lui Barnaba şi a lui Pavel, ea a crescut rapid şi a devenit primul centru creştin important din afara graniţelor Iudeei. Mai mult, în unele as- pecte întrecea chiar şi biserica din Ierusalim.

Apostolii fiind cantonaţi în Ierusalim, Antiohia a devenit locul de naştere al misiunii creştine. De acolo a plecat Pavel în toate cele trei călătorii misionare ale sale, cu sprijinul iniţial al credincioşilor locali. Datorită dedicării lor, creştinismul s-a răspândit în toată lu- mea cunoscută atunci aşa cum intenţionase Isus, ca Evanghelia să fie vestită „oricărui neam, oricărei seminţii, oricărei limbi şi oricărui norod” (Apocalipsa 14:6).

BIBLIA ȘI CARTEA ISTORIA MÂNTUIRII – STUDIU LA RÂND

Biblia: 2 Tesaloniceni 3 – 1 Timotei 6

  1. Despre cine scria Pavel „să-i fie rușine”?
  2. Cum spune Pavel că era el când lucra „din neștiință”?
  3. Care erau criteriile acceptării pe lista văduvelor?
  4. Despre ce anume scrie Pavel că este „un mare câștig”?

Istoria mântuirii, cap. 25

  1. Ce trebuie să facă toți creștinii când sunt ispitiți sau când drepturile le sunt încălcate?
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO