Capitolul 2 din cartea Daniel i-a ajutat pe nenumăraţi oameni să creadă în Dumnezeul Bibliei. El prezintă o puternică dovadă raţională nu atât despre existenţa lui Dumnezeu, cât, mai ales, despre preştiinţa Sa.

2. Citeşte Daniel 2. Ce dovezi avem în acest capitol despre existenţa lui Dumnezeu? Cum este posibil ca un om care a trăit în urmă cu mai bine de două mii cinci sute de ani să descrie cu atâta acurateţe situaţia din Europa de acum (vers. 40-43), dacă nu prin revelaţie divină?

Daniel 2:40-43
40. Va fi o a patra împărăţie, tare ca fierul; după cum fierul sfărâmă şi rupe totul, şi ea va sfărâma şi va rupe totul, ca fierul care face totul bucăţi.
41. Şi după cum ai văzut picioarele şi degetele picioarelor parte de lut de olar şi parte de fier, tot aşa şi împărăţia aceasta va fi împărţită; dar va rămâne în ea ceva din tăria fierului, tocmai aşa cum ai văzut fierul amestecat cu lutul.
42. Şi după cum degetele de la picioare erau parte de fier şi parte de lut, tot aşa şi împărăţia aceasta va fi în parte tare şi în parte plăpândă.
43. Dacă ai văzut fierul amestecat cu lutul, înseamnă că se vor amesteca prin legături omeneşti de căsătorie, dar nu vor fi lipiţi unul de altul, după cum fierul nu se poate uni cu lutul.

Daniel I-a atribuit lui Dumnezeu în mod deschis şi fără sfială meritul pentru descoperirea şi interpretarea visului. Ce simplu ar fi fost să-şi asume înţelepciunea şi capacitatea aceasta, mai ales că îi fuseseră deja recunoscute! Însă el ştia că adevărul era altul. Rugăciunile sale şi ale prietenilor (vers. 17-23) dovedeau dependenţa lor totală de Dumnezeu. Fără El, ar fi murit şi ei odată cu ceilalţi înţelepţi.

Daniel a subliniat înaintea împăratului ideea că niciunul dintre înţelepţii, vrăjitorii şi magii lui nu reuşiseră să-i spună ce visase, dar că Dumnezeul cerului are puterea de a descoperi tainele, fiindcă El este singurul Dumnezeu adevărat.

În smerenia şi dependenţa lui de Dumnezeu, Daniel a reuşit astfel să fie un martor puternic. Şi dacă el a avut nevoie de smerenie atunci, cu cât mai mult avem noi nevoie de smerenie astăzi! El nu cunoştea planul de mântuire atât de bine cum îl cunoaştem noi. Dacă există un lucru care ar trebui să ne păstreze smeriţi, atunci acela este cunoaşterea efectelor jertfei Domnului Isus pe cruce.

Ce ar trebui să ne înveţe jertfa Domnului Isus despre smerenie? Ce ne spune ea nu numai despre păcătoşenia noastră, ci şi despre dependenţa noastră totală de Dumnezeu pentru mântuire? Care ar fi soarta ta dacă nu ar exista jertfa Sa? Vezi Galateni 6:14.

Galateni 6:14
În ce mă priveşte, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Isus Hristos, prin care lumea este răstignită faţă de mine, şi eu faţă de lume!

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO