3. Dacă trebuie să ne deprindem să fim mulţumiţi cu starea în care ne găsim, de unde ar trebui să vină de fapt această mulţumire?

Filipeni 4:11
Nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele; căci m-am deprins să fiu mulţumit cu starea în care mă găsesc.

Scriindu-i lui Timotei, Pavel aminteşte la un moment dat despre o categorie de oameni „care cred că evlavia este un izvor de câştig” (1 Timotei 6:5). Ce descriere potrivită pentru unii şarlatani care apar pe micile ecrane astăzi! Ei câştigă o grămadă de bani din promisiunile pe care li le fac ascultătorilor că, dacă vor fi credincioşi (adică dacă vor susţine financiar lucrarea lor), se vor îmbogăţi şi ei. A spune că bogăţia se datorează credincioşiei este tot materialism, doar că este îmbrăcat în mantia creştinismului.

Realitatea este că evlavia nu are nicio tangenţă cu bogăţia. Dacă ar avea, unii dintre cei mai răi oameni ar trebui consideraţi evlavioşi doar pentru că sunt cei mai bogaţi. Pavel combate această idee, declarând că „evlavia însoţită de mulţumire este un mare câştig” (1 Timotei 6:6). Evlavia însoţită de mulţumire în orice circumstanţe este cea mai de preţ bogăţie, fiindcă harul lui Dumnezeu este cu mult mai preţios decât câştigul financiar. De aceea, ar trebui să fim mulţumiţi dacă avem „cu ce să ne hrănim şi cu ce să ne îmbrăcăm” (1 Timotei 6:8). Pentru că, oricât de mult am avea, tot vom considera că nu este de ajuns, dacă suntem înclinaţi să vedem lucrurile astfel.

4. Ce secrete prezentate în versetele următoare ne pot ajuta să fim mulţumiţi în viaţă?

Romani 8:28
De altă parte, ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume spre binele celor ce sunt chemaţi după planul Său.

Evrei 13:5
Să nu fiţi iubitori de bani. Mulţumiţi-vă cu ce aveţi, căci El însuşi a zis: „Nicidecum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi.”

Filipeni 4:4-13
4. Bucuraţi-vă totdeauna în Domnul! Iarăşi zic: Bucuraţi-vă!
5. Blândeţea voastră să fie cunoscută de toţi oamenii. Domnul este aproape.
6. Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci, în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri.
7. Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi gândurile în Hristos Isus.
8. Încolo, fraţii mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună şi orice laudă, aceea să vă însufleţească.
9. Ce aţi învăţat, ce aţi primit şi auzit de la mine şi ce aţi văzut în mine, faceţi. Şi Dumnezeul păcii va fi cu voi.

10. Am avut o mare bucurie în Domnul, că, în sfârşit, aţi putut să vă înnoiţi iarăşi simţămintele voastre faţă de mine. Vă gândeaţi voi la aşa ceva, dar vă lipsea prilejul.
11. Nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele; căci m-am deprins să fiu mulţumit cu starea în care mă găsesc.
12. Ştiu să trăiesc smerit şi ştiu să trăiesc în belşug. În totul şi pretutindeni m-am deprins să fiu sătul şi flămând, să fiu în belşug şi să fiu în lipsă.
13. Pot totul în Hristos care mă întăreşte.

„Să fii mulţumit în orice situaţie este o mare artă, o taină spirituală. […] Mulţumirea creştină este acea dispoziţie spirituală plăcută, interioară, liniştită, curtenitoare care se supune de bunăvoie şi care se desfată în vrerea înţeleaptă şi părintească a lui Dumnezeu în orice situaţie. […] Este un vas cu untdelemn preţios, foarte liniştitor şi util pentru inimile tulburate, în adversităţi şi necazuri.” – Jeremiah Burroughs, The Rare Jewel of Christian Contentment, pp. 1, 3

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO