Noi suntem străini şi călători pe pământ, iar destinaţia noastră finală este cerul cel frumos, desăvârşit şi plin de pace (Evrei 11:13,14). Dar, până să ajungem în cer, trebuie să ne ducem existenţa aici. Iar în viaţa creştină, dusă în cadrul marii lupte, nu există poziţie neutră. Fie trăim pentru Dumnezeu, fie trăim pentru duşmanul Lui: „Cine nu este cu Mine este împotriva Mea şi cine nu strânge cu Mine risipeşte” (Matei 12:30). La revenirea Sa, se va dovedi clar şi fără echivoc de partea cui suntem.

7. Care sunt cuvintele pe care am dori să le auzim la revenirea lui Isus și ce nu am vrea să auzim? Care este semnificaţia acestor cuvinte?

Matei 25:21
Stăpânul său i-a zis: „Bine, rob bun şi credincios; ai fost credincios în puţine lucruri, te voi pune peste multe lucruri; intră în bucuria stăpânului tău!”

Matei 7:23
Atunci le voi spune curat: „Niciodată nu v-am cunoscut; depărtaţi-vă de la Mine, voi toţi care lucraţi fărădelege.”

Evaluarea „bine, rob bun şi credincios” este cel mai frumos calificativ pe care îl va primi vreodată un administrator creştin. Când Dumnezeu aprobă eforturile noastre de a gestiona bunurile Sale, vom avea satisfacţia extraordinară că am făcut tot ce am putut mai bine, fiind conştienţi totuşi că mântuirea noastră se datorează nu faptelor făcute de noi pentru Hristos, ci faptelor făcute de El pentru noi (Romani 3:21; 4:6).

Viaţa unui bun creștin este reflectarea credinţei lui. La mântuirea prin fapte se face referire în cuvintele adresate celor care au încercat să se îndreptăţească înaintea lui Dumnezeu prin faptele lor, arătându-se cât de inutilă este în realitate această îndreptăţire de sine (vezi Matei 7:21-23).

„Când urmaşii lui Hristos Îi înapoiază Domnului ce este al Lui, ei adună o comoară care li se va da când vor auzi cuvintele: «Bine, rob bun şi credincios… intră în bucuria stăpânului tău.»” – Ellen G. White, Viaţa lui Iisus, ed. 2015, p. 448

În esenţă, administrarea creştină înseamnă să trăieşti în aşa fel încât cele două mari porunci, dragostea pentru Dumnezeu şi dragostea pentru aproapele, să fie motivaţia tuturor faptelor tale.

În ce măsură este aceasta motivaţia ta?

Emisiunea „Școala Cuvântului” – Speranța TV:

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO