Întreb, dar: „A lepădat Dumnezeu pe poporul Său?” Nicidecum! Căci şi eu sunt israelit, din sămânţa lui Avraam, din seminţia lui Beniamin. Romani 11:1

Studiul de săptămâna aceasta se ocupă de Romani 10 şi 11, insistând în mod special asupra capitolului 11. Este important să citeşti ambele capitole în întregime pentru a urmări firul raţionamentului lui Pavel.

Aceste două capitole au provocat şi provoacă încă multe dezbateri. Există totuşi o idee clar transmisă de amândouă: Dumnezeu îi iubeşte pe toţi oamenii şi dorinţa Lui cea mare este să-­i vadă mântuiţi. El nu respinge nicio categorie de oameni. Romani 10:12 afirmă clar: „Nu este nicio deosebire între iudeu şi grec” – toţi sunt păcătoşi şi toţi au nevoie de harul lui Dumnezeu, care a fost oferit prin Isus Hristos. Harul acesta ajunge la toţi – nu în funcţie de naţionalitate, de naştere sau de faptele Legii, ci în funcţie de credinţa în Isus, care a murit în locul păcătoşilor de pretutindeni. Dumnezeu poate alege pe oricine, dar planul fundamental pentru mântuirea oamenilor nu se schimbă niciodată.

Pavel continuă tema aceasta în capitolul 11. Este important să înţelegem că, atunci când vorbeşte despre alegere şi chemare, apostolul nu se referă la mântuire, ci la rolul îndeplinit de cineva în planul lui Dumnezeu pentru lucrarea cu oamenii. Niciunei categorii de oameni nu-­i este refuzată mântuirea. Nu despre acest lucru este vorba. Ci despre faptul că, după venirea lui Isus pe pământ şi după ce Evanghelia a fost dusă la neamuri (prin Pavel în special), atât credincioşii dintre iudei, cât şi cei dintre neamuri au preluat misiunea de a evangheliza lumea.

SUPLIMENT PENTRU DISCUȚIA ÎN GRUPE

ÎNTREBĂRI ȘI SUGESTII PENTRU PĂRTĂȘIE

 1. Bun venit la studiu fiecărui membru al grupei Şcolii de Sabat şi musafirilor!
 2. Pregătiţi­vă să împărtăşiţi în grupă un răspuns primit la rugăciune în cursul săptămânii.
 3. Pregătiţi­vă să povestiţi ceva ce aţi trăit sau auzit săptămâna trecută! Ce semnificaţie credeţi că are evenimentul respectiv pentru dumneavoastră personal, pentru biserică şi pentru lume?
 4. Să ne rugăm pentru persoanele de pe lista noastră de rugăciune:
  Cineva din familie
  Cineva dintre rude
  Cineva dintre prieteni
  Cineva dintre vecini
  Cineva din biserică

ÎNTREBĂRI PENTRU DEZBATERE

EXPLICAȚIE

 1. Cum înţelegi expresia „Hristos este sfârşitul Legii”, în contextul din Romani 10:1­4?
 2. Ce concepţie populară a respins Pavel în pasajul din Romani 11:1­7? Cum înţelegem „orbirea” israeliţilor (Romani 11:7­10)?
 3. Despre ce speranţă vorbeşte Pavel în Romani 11:11­15?
 4. Ce vrea să spună Pavel prin expresiile: „până va intra numărul deplin al neamurilor” şi „tot Israelul va fi mântuit”?
 5. Din ce realitate decurge responsabilitatea creştinilor pentru evrei?

APLICAȚIE

 1. Discutaţi ce valoare au „râvna fără pricepere” şi „priceperea fără râvnă”! Ce soluţie s-­ar putea găsi?
 2. Când cineva respinge Evanghelia astăzi, a cui este responsabilitatea: a persoanei în cauză sau a lui Dumnezeu? De ce?
 3. Ce putem face ca grupă sau biserică locală, ca să-­i ajutăm pe cei care au părăsit biserica să se întoarcă?
 4. De ce este greşit să-­i dispreţuim pe evrei, chiar dacă ei L-­au respins sau Îl resping pe Isus ca Mesia?
 5. De ce Biserica Adventistă ar trebui să aibă cel mai mare succes în câştigarea evreilor? Ce atuuri are?

SUGESTII PRACTICE

 1. Ce lucru practic puteţi învăţa din acest studiu şi cum îl veţi aplica?
 2. Care este planul misionar al grupei voastre? Discutaţi continuarea lui sau, dacă nu aveţi unul, alcătuiţi­l!
 3. În timp ce ascultaţi sau vizionaţi vestea misionară pentru Sabatul acesta, culegeţi eventuale idei misionare pe care să le aplicaţi!

Știrea misionară video poate fi descărcată și vizionată accesând una dintre următoarele adrese de internet: resurse.adventist.pro (secţiunea „Școala de Sabat”) sau YouTube (canalul „Scoala de Sabat”).

BIBLIA ȘI CARTEA ANULUI
STUDIU LA RÂND

Biblia: Osea 12 – Amos 1

 1. Despre cine a spus Domnul că este un negustor căruia „îi place să înşele”?
 2. Ce întrebări va pune Domnul morţii şi Locuinţei morţilor când îi va izbăvi pe copiii Săi de la moarte?
 3. Din ce era compusă oştirea cea mare, pe care a trimis­-o Domnul împotriva copiilor Sionului?
 4. Cine a atras pedeapsa Domnului „înăduşindu-­şi mila”?

Profeţi şi regi, capitolul 50

 1. Cum urmau să fie ocrotiţi Ezra şi tovarăşii lui în călătoria spre Ierusalim?
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO