1. Care este sensul expresiei „Hristos este sfârșitul Legii”, în contextul din Romani 10:1-4?

Romani 10:1-4
1. Fraţilor, dorinţa inimii mele şi rugăciunea mea către Dumnezeu pentru israeliţi este să fie mântuiţi.
2. Le mărturisesc că ei au râvnă pentru Dumnezeu, dar fără pricepere:
3. pentru că, întrucât n-au cunoscut neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, au căutat să-şi pună înainte o neprihănire a lor înşişi şi nu s-au supus astfel neprihănirii pe care o dă Dumnezeu.
4. Căci Hristos este sfârşitul Legii, pentru ca oricine crede în El să poată căpăta neprihănirea.

Legalismul poate lua multe forme, unele mai subtile ca altele. Cei care privesc la ei înşişi, la faptele lor bune, la alimentaţia lor, la cât de strict respectă Sabatul, la toate lucrurile rele pe care nu le fac sau la lucrurile bune pe care le fac, oricât de bune ar fi intenţiile lor, cad în capcana legalismului. Noi trebuie să punem înaintea ochilor noştri sfinţenia lui Dumnezeu faţă în faţă cu păcătoşenia noastră. Aceasta este calea cea mai sigură de a ne proteja de concepţia care îi determină pe oameni să caute „o neprihănire a lor înşişi”, şi nu neprihănirea lui Hristos.

Romani 10:4 este un text important, care surprinde esenţa mesajului lui Pavel din Romani. Mai întâi, trebuie să avem în vedere contextul. Mulţi iudei „au căutat să­-şi pună înainte o neprihănire a lor înşişi” (vers. 3) şi „neprihănirea pe care o dă Legea” (vers. 5). Însă, odată cu venirea lui Mesia, a fost prezentată adevărata cale către neprihănire. Neprihănirea le-­a fost oferită tuturor celor care şi­-au pus încrederea în Hristos. Către El arătase sistemul ceremonial din vechime.

Chiar dacă includem în definiţia Legii menţionate aici Cele Zece Porunci, aceasta nu înseamnă că Cele Zece Porunci au fost înlăturate. Legea morală ne indică păcatele, greşelile, lipsurile şi ne dovedeşte că avem nevoie de un Mântuitor, de iertare, de neprihănire, iar toate acestea se găsesc în Isus. În acest sens este Hristos „sfârşitul” Legii: Legea ne conduce la El şi la neprihănirea Sa. Cuvântul grecesc pentru „sfârşit” este teloes, care poate fi tradus şi prin „scop”, „ţintă”, „destinaţie”. Hristos este scopul final al Legii, în sensul că scopul Legii este să ne conducă la El.

Concluzia că textul acesta ne-­ar învăţa că Cele Zece Porunci ar fi fost desfiinţate (practic este vizată porunca a patra) intră în contradicţie cu multe declaraţii ale lui Pavel şi ale altor scriitori ai Noului Testament.

Te-ai lăudat vreodată cât de bun eşti tu în comparaţie cu alţii? Poate că eşti într-adevăr „mai bun”, dar cu ce te ajută lucrul acesta? Compară-te cu Hristos, apoi gândeşte-te cât de bun eşti în realitate!

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO