Dar acum, am fost izbăviţi de Lege şi suntem morţi faţă de Legea aceasta care ne ţinea robi, pentru ca să slujim lui Dumnezeu într-un duh nou, iar nu după vechea slovă. Romani 7:6

Puţine capitole din Biblie au creat atât de multe controverse ca Romani 7. Iată ce spune Comentariul biblic AZŞ: „Semnificaţia versetelor 14-25 a fost una dintre problemele cele mai discutate din întreaga epistolă. Întrebările principale sunt dacă descrierea luptei morale intense este autobiografică şi, în cazul în care este autobiografică, dacă se referă la experienţa lui Pavel de dinainte sau la cea de după convertire. Faptul că Pavel vorbeşte din propria experienţă reiese clar din înseşi cuvintele [cf. Romani 7:711 Ellen G. White, Calea către Hristos, ed. 2014, p. 15; Mărturii, vol. 3, ed. 2011, p. 416]. Oricum, este clar că el descrie o luptă care, într-o măsură mai mare sau mai mică, este trăită de orice om şi care apare datorită cerinţelor spirituale ale Legii sfinte a lui Dumnezeu”.

Cercetătorii Bibliei nu au ajuns încă de acord dacă Romani 7 descrie experienţa lui Pavel de dinaintea convertirii sau cea de după. Dar lucrul cel mai important este să ştim că neprihănirea Domnului Isus ne acoperă şi că, îmbrăcaţi în neprihănirea Sa, stăm desăvârşiţi înaintea lui Dumnezeu, care promite să ne sfinţească, să ne dea biruinţă asupra păcatului şi să ne schimbe „după chipul Fiului Său” (Romani 8:29). Acestea sunt ideile esenţiale pe care trebuie să le cunoaştem şi să le aplicăm pe măsură ce vestim „Evanghelia veşnică” „oricărui neam, oricărei seminţii, oricărei limbi şi ori cărui popor” (Apocalipsa 14:6).

SUPLIMENT PENTRU DISCUȚIA ÎN GRUPE

ÎNTREBĂRI ȘI SUGESTII PENTRU PĂRTĂȘIE

 1. Bun venit la studiu fiecărui membru al grupei Şcolii de Sabat şi musafirilor!
 2. Pregătiţi-vă să împărtăşiţi în grupă un răspuns primit la rugăciune în cursul săptămânii.
 3. Pregătiţi-vă să povestiţi ceva ce aţi trăit sau auzit săptămâna trecută! Ce semnificaţie credeţi că are evenimentul respectiv pentru dumneavoastră personal, pentru biserică şi pentru lume?
 4. Să ne rugăm pentru persoanele de pe lista noastră de rugăciune:
  Cineva din familie
  Cineva dintre rude
  Cineva dintre prieteni
  Cineva dintre vecini
  Cineva din biserică

ÎNTREBĂRI PENTRU DEZBATERE

EXPLICAȚIE

 1. Cu ce compară Pavel nevoia de a abandona eforturile de îndreptăţire prin fapte?
 2. Cum descrie Pavel rolul Legii în viaţa omului?
 3. Ce afirmă Pavel despre Lege şi pe cine acuză de starea în care se găseşte omul?
 4. Ce luptă interioară descrie Pavel în Romani 7:16-20?
 5. Experienţa descrisă de Pavel în Romani 7:21-23 este cea de dinaintea convertirii sau de după convertire? De ce?

APLICAȚIE

 1. De ce este incorectă aplicarea comparaţiei lui Pavel la porunca Sabatului?
 2. A încetat sau nu acest rol în prezent? Explicaţi răspunsul!
 3. Ce anume ai învăţat din experimentarea păcatului?
 4. Împărtăşeşte grupei cum ai experimentat realitatea acestei lupte!
 5. Cum ne izbăveşte Hristos din situaţia descrisă de Pavel (în care ne aflăm şi noi)?

SUGESTII PRACTICE

 1. Ce lucru practic puteţi învăţa din acest studiu şi cum îl veţi aplica?
 2. Care este planul misionar al grupei voastre? Discutaţi continuarea lui sau, dacă nu aveţi unul, alcătuiţi-l!
 3. În timp ce ascultaţi sau vizionaţi vestea misionară pentru Sabatul acesta, culegeţi eventuale idei misionare pe care să le aplicaţi!

Știrea misionară video poate fi descărcată și vizionată accesând una dintre următoarele adrese de internet: resurse.adventist.pro (secţiunea „Școala de Sabat”) sau YouTube (canalul „Şcoala de Sabat”).

BIBLIA ȘI CARTEA ANULUI
STUDIU LA RÂND

Biblia: Daniel 3–9

 1. Ce a făcut Nebucadneţar după ce „i-a venit iarăşi mintea la loc”?
 2. Până unde i s-a îngâmfat inima şi i s-a împietrit duhul lui Nebucadneţar?
 3. Cât timp a stat Daniel leşinat şi bolnav în urma unei vedenii pe care a avut-o?
 4. În ce moment al zilei a venit îngerul Gabriel la Daniel?

Profeţi şi regi, capitolul 47

 1. Ce anume constituie o dovadă de netăgăduit că poporul lui Dumnezeu recâştigă puterea şi nobleţea caracterului pierdut ca urmare a păcatului?
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO