Căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, pentru că nu sunteţi sub Lege, ci sub har. Romani 6:14

Dacă faptele nu pot să ne mântuiască, de ce să ne mai preocupăm de ele? De ce să nu continuăm pur şi simplu să păcătuim?

Capitolul 6 conţine răspunsul lui Pavel la această întrebare importantă. El tratează aici despre „sfinţire”, procesul prin care biruim păcatul şi reflectăm tot mai mult caracterul lui Hristos. Cuvântul sfinţire, ca atare, apare doar de două ori în Romani. Cuvântul grecesc pentru sfinţire, hagiasmos, apare în Romani 6:19,22.

Înseamnă aceasta că Pavel are puţine de spus cu privire la acest subiect? Nicidecum.

În Biblie, „a sfinţi” înseamnă „a dedica”, de regulă, lui Dumnezeu. Sfinţirea apare frecvent ca acţiune trecută şi încheiată. De exemplu, „împreună cu toţi cei sfinţiţi” (Faptele 20:32) – „cei sfinţiţi”, în acest sens, sunt cei dedicaţi lui Dumnezeu.

Sensul acesta biblic al sfinţirii nu neagă totuşi în niciun fel doctrina sfinţirii, faptul că sfinţirea este o lucrare de o viaţă. Biblia susţine ferm doctrina aceasta, dar, în general, foloseşte alţi termeni pentru a o descrie.

Săptămâna aceasta, vom studia o altă faţetă a mântuirii prin credinţă, una uşor de denaturat: făgăduinţele biruinţei asupra păcatului în viaţa celui mântuit prin Isus.

SUPLIMENT PENTRU DISCUȚIA ÎN GRUPE

ÎNTREBĂRI ȘI SUGESTII PENTRU PĂRTĂȘIE

 1. Bun venit la studiu fiecărui membru al grupei Şcolii de Sabat şi musafirilor!
 2. Pregătiţi-vă să împărtăşiţi în grupă un răspuns primit la rugăciune în cursul săptămânii.
 3. Pregătiţi-vă să povestiţi ceva ce aţi trăit sau auzit săptămâna trecută! Ce semnificaţie credeţi că are evenimentul respectiv pentru dumneavoastră personal, pentru biserică şi pentru lume?
 4. Să ne rugăm pentru persoanele de pe lista noastră de rugăciune:
  Cineva din familie
  Cineva dintre rude
  Cineva dintre prieteni
  Cineva dintre vecini
  Cineva din biserică

18 noiembrie – Dar pentru Centrul Media Adventist din România (colectă)

ÎNTREBĂRI PENTRU DEZBATERE

EXPLICAȚIE

 1. De ce este greşită concepţia: „Să păcătuim, ca să se înmulţească harul”?
 2. Ce figură de stil foloseşte Pavel pentru a sublinia stăpânirea păcatului în viaţa omului?
 3. Ce înseamnă că „nu suntem sub Lege”? Dar „suntem sub har”?
 4. Ce este „dreptarul învăţăturii” şi de ce este important în viaţa omului renăscut?
 5. Ce adevăr despre natura omului subliniază Pavel în Romani 6:19-23?

APLICAȚIE

 1. De ce trebuie să ne împotrivim păcatului şi după ce am fost botezaţi (simbol al morţii faţă de păcat)?
 2. Cum putem „detrona”, practic, stăpânirea păcatului?
 3. Daţi câteva exemple practice despre cum este a trăi „sub har”!
 4. Ce se poate constata la creştinii care minimalizează importanţa doctrinei?
 5. De ce este necesar să recunoaştem acest adevăr? Ce decurge din această recunoaştere?

SUGESTII PRACTICE

 1. Ce lucru practic puteţi învăţa din acest studiu şi cum îl veţi aplica?
 2. Care este planul misionar al grupei voastre? Discutaţi continuarea lui sau, dacă nu aveţi unul, alcătuiţi-l!
 3. În timp ce ascultaţi sau vizionaţi vestea misionară pentru Sabatul acesta, culegeţi eventuale idei misionare pe care să le aplicaţi!

Știrea misionară video poate fi descărcată și vizionată accesând una dintre următoarele adrese de internet: resurse. Adventist.pro (secţiunea „Școala de Sabat”) sau YouTube (canalul „Şcoala de Sabat”).

BIBLIA ȘI CARTEA ANULUI
STUDIU LA RÂND

Biblia: Ezechiel 44 – Daniel 2

 1. Ce moşie a spus Domnul că aveau să primească leviţii?
 2. Cine trebuia să intre şi să iasă pe aceeaşi poartă la templu şi cine trebuia să intre pe o poartă şi să iasă pe alta?
 3. Cum avea să se numească cetatea din viziunea lui Ezechiel?
 4. Ce poziţie oficială a primit Daniel, ca urmare a interpretării visului lui Nebucadneţar?

Profeţi şi regi, capitolul 46

 1. Ce ar face creştinii dacă ar şti de câte ori Domnul le-a rânduit calea, pentru ca planurile vrăjmaşului cu privire la ei să nu se împlinească?

Emisiunea „Școala Cuvântului” – Speranța Tv:

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO