Hristos ne-a răscumpărat din blestemul Legii, făcându-Se blestem pentru noi – fiindcă este scris: „Blestemat e oricine este atârnat pe lemn” –
Galateni 3:13

Odată, un băieţel a construit o bărcuţă, a vopsit-o şi a aranjat-o frumos. Însă, după aceea, cineva i-a furat-o şi băieţelul a fost foarte mâhnit. Într-o zi, când trecea pe lângă un magazin de amanet, şi-a văzut bărcuţa în vitrină. Fericit, s-a dus la vânzător şi i-a zis:
– Bărcuţa aceasta este a mea!
– Ba nu, este a mea, pentru că eu am cumpărat-o, a spus vânzătorul.
– Da, dar eu am făcut-o, deci este a mea!
– Bine, dacă îmi dai doi dolari, este a ta.
Băiatul s-a gândit că doi dolari era foarte mult, fiindcă el nu avea niciun cent. Până la urmă, s-a hotărât să o cumpere. A tuns iarba, a ajutat la treburile casei şi, după un timp, a adunat banii necesari. Atunci a alergat la magazin şi a spus:
– Daţi-mi barca!
A plătit şi, când a primit barca, a luat-o în braţe cu drag şi a sărutat-o, zicând:
– Draga mea bărcuţă, te iubesc. Eşti a mea! Eşti de două ori a mea! Eu te-am făcut şi tot eu te-am cumpărat!
La fel este şi cu noi. Într-un anumit sens, şi noi suntem de două ori ai lui Dumnezeu. El ne-a creat, dar apoi am ajuns în „magazinul de amanet” al lui Satana. După aceea, Isus a venit şi ne-a cumpărat cu un preţ exorbitant – nu cu argint sau cu aur, ci cu sângele Său. Noi suntem ai Domnului, fiindcă El ne-a creat și El ne-a răscumpărat. – W. M. Tidwell, Pointed Illustrations, p. 97.

SUPLIMENT
PENTRU DISCUȚIA ÎN GRUPE

ÎNTREBĂRI ȘI SUGESTII PENTRU PĂRTĂȘIE

 1. Bun venit la studiu fiecărui membru al grupei Școlii de Sabat și musafirilor!
 2. Pregătiţi-vă să împărtăşiţi în grupă un răspuns primit la rugăciune în cursul săptămânii.
 3. Pregătiţi-vă să povestiți ceva ce ați trăit sau auzit săptămâna trecută! Ce semnificație credeți că are evenimentul respectiv pentru dumneavoastră personal, pentru biserică și pentru lume?
 4. Să ne rugăm pentru persoanele de pe lista noastră de rugăciune:
  Cineva din familie
  Cineva dintre rude
  Cineva dintre prieteni
  Cineva dintre vecini
  Cineva din biserică

ÎNTREBĂRI PENTRU DEZBATERE

Explicație

 1. De ce le-a reproşat Pavel galatenilor că erau nechibzuiţi? Ce făcuseră ei?
 2. Ce înţelegea Pavel prin cuvântul „Scriptură” din Galateni 3:6-8?
 3. Ce înseamnă afirmația: „Credința aceasta i-a fost socotită ca neprihănire” lui Avraam?
 4. Care este Evanghelia din Vechiul Testament la care face referire Pavel?
 5. Din ce anume și cum ne-a răscumpărat Domnul Hristos?

Aplicație

 1. Ce exemple de legalism se pot observa în prezent în biserica ta?
 2. Cum dovedim că se poate predica Evanghelia prin textele Vechiului Testament?
 3. De ce ascultarea nu este condiția îndreptățirii, ci urmarea ei?
 4. Ce se întâmplă când considerăm că putem avea şi noi o contribuţie la mântuire?
 5. Ce înseamnă, în mod practic, lucrul acesta?

SUGESTII PRACTICE

 1. Ce lucru practic puteți învăța din acest studiu și cum îl veți aplica?
 2. Care este planul misionar al grupei voastre? Discutați continuarea lui sau, dacă nu aveți unul, alcătuiți-l!
 3. În timp ce ascultați sau vizionați vestea misionară pentru Sabatul acesta, culegeți eventuale idei misionare pe care să le aplicați!

Ştirea misionară video pentru Sabatul acesta poate fi vizionată accesând una dintre adresele de Internet:

resurse.adventist.pro (secţiunea „Şcoala de Sabat”) sau YouTube (canalul „Scoala de Sabat”).

BIBLIA ȘI CARTEA ANULUI
STUDIU LA RÂND

Biblia: Isaia 55–61

 1. Cu ce anume sunt comparați cei răi?
 2. Ce anume vedea Domnul „cu privirea mânioasă”?
 3. Ce spune Domnul că va întâmpla cu cel mai mic și cu cel mai neînsemnat?
 4. Ce vor cunoaște neamurile, popoarele, despre urmașii poporului Său?

Profeți și regi, capitolul 30

 1. Cu ce fuseseră împletite rugăciunile stăruitoare pentru izbăvire ale oamenilor din Ierusalim?

Emisiunea „Școala Cuvântului” – Speranța Tv:

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO