4. Citește Luca 22:31-34, 54-62. Ce putem învăța din greșelile lui Petru?

Luca 22:31-34
31. Domnul a zis: „Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul.
32. Dar Eu M-am rugat pentru tine, ca să nu se piardă credinţa ta; şi, după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întăreşti pe fraţii tăi.”
33. „Doamne”, I-a zis Petru, „cu Tine sunt gata să merg chiar şi în temniţă şi la moarte.”
34. Şi Isus i-a zis: „Petre, îţi spun că nu va cânta astăzi cocoşul, până te vei lepăda de trei ori că nu Mă cunoşti.”

Luca 22:54-62
54. După ce au pus mâna pe Isus, L-au dus şi L-au băgat în casa marelui preot. Petru mergea după El de departe.
55. Au aprins un foc în mijlocul curţii şi au şezut jos. Petru s-a aşezat şi el printre ei.
56. O slujnică l-a văzut cum şedea la para focului, s-a uitat ţintă la el şi a zis: „Şi omul acesta era cu El.”
57. Dar Petru s-a lepădat şi a zis: „Femeie, nu-L cunosc.”
58. Peste puţin, l-a văzut un altul şi a zis: „Şi tu eşti unul din oamenii aceia.” Iar Petru a zis: „Omule, nu sunt dintre ei.”
59. Cam după un ceas, un altul întărea acelaşi lucru şi zicea: „Nu mai încape îndoială că şi omul acesta era cu El, căci este galileean.”
60. Petru a răspuns: „Omule, nu ştiu ce zici.” Chiar în clipa aceea, pe când vorbea el încă, a cântat cocoşul.
61. Domnul S-a întors şi S-a uitat ţintă la Petru. Şi Petru şi-a adus aminte de vorba pe care i-o spusese Domnul: „Înainte ca să cânte cocoşul te vei lepăda de Mine de trei ori.”
62. Şi a ieşit afară şi a plâns cu amar.

Petru a avut intenții bune, chiar s-a dovedit mai curajos decât ceilalți ucenici, urmându-L pe Isus ca să vadă ce se întâmpla cu El. Doar că a decis să-și ascundă identitatea. În urma acestei abateri de la drumul bun și drept, a ajuns să se dezică de Domnul său de trei ori, exact cum îl avertizase Isus.

Din experiența lui tristă, avem multe lucruri de învățat despre urmările dezastruoase ale neglijenţei, fricii, laşităţii.

După cum știm, istoria creștină ne-a arătat de nenumărate ori ce consecinţe teribile are faptul că nu avem curajul să ne susţinem identitatea, credinţa, convingerile. Viața ne obligă deseori să recurgem la o soluție de compromis și ne arată că trebuie să fim dispuși uneori să cedăm, însă când este vorba de adevăr trebuie să rămânem fermi. Trebuie să știm, ca popor, ce aspecte nu trebuie negociate în nicio împrejurare (vezi Apocalipsa 14:12).

Apocalipsa 14:12
Aici este răbdarea sfinţilor, care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus.”

Potrivit lui Ellen G. White, marele păcat al lui Petru a început în Ghetsimani când, în loc să se roage, a dormit și a rămas astfel nepregătit sufletește pentru ce îl aștepta. Dacă ar fi fost credincios în rugăciune, scrie ea, „el nu L-ar fi tăgăduit pe Domnul său”. – Viața lui Iisus, ed. 2015, p. 614 (713)

Da, Petru a eșuat lamentabil. Dar, deși eșecul său a fost mare, harul lui Dumnezeu este și mai mare: „Unde s-a înmulțit păcatul, acolo harul s-a înmulțit şi mai mult” (Romani 5:20). Grație iertării lui Isus, el a devenit unul dintre conducătorii de seamă ai bisericii creștine primare. Ce lecție puternică pentru noi toți despre realitatea harului divin! Să învățăm să lăsăm în urmă greșelile și să mergem înainte cu credință!

Da, Petru știa ce înseamnă să fii iertat. Știa din proprie experiență ce înseamnă Evanghelia, fiindcă a devenit conștient de păcătoșenia lui, dar și de dragostea adâncă și de harul nemărginit al lui Dumnezeu pentru păcătoși.

De ce trebuie să-i iertăm pe cei care ne-au decepționat?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO