Dar, când a văzut că vântul era tare, s-a temut; şi, fiindcă începea să se afunde, a strigat: „Doamne, scapă-mă!” Îndată, Isus a întins mâna, l-a apucat şi i-a zis: „Puţin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit?”
(Matei 14:30-31)

Petru este autorul celor două epistole care îi poartă numele: 1 şi 2 Petru. El a fost unul dintre cei dintâi urmaşi ai Domnului Isus, a fost prezent lângă Isus în timpul lucrării Sale pe pământ şi a fost unul dintre primii ucenici care au văzut mormântul gol. Prin urmare, a avut o experienţă bogată din care ne­a împărtăşit şi nouă, sub inspiraţia Duhul Sfânt, în scrisorile sale (vezi 2 Petru 1:16).

2 Petru 1:16
În adevăr, v-am făcut cunoscut puterea şi venirea Domnului nostru Isus Hristos, nu întemeindu-ne pe nişte basme meşteşugit alcătuite, ci ca unii care am văzut noi înşine cu ochii noştri mărirea Lui.

Petru este amintit frecvent în evanghelii şi prezentat aşa cum era, cu calităţi şi cu defecte. De regulă, el era purtătorul de cuvânt al ucenicilor în interacţiunile lor cu Domnul. După învierea şi înălţarea Mântuitorului, el a fost un conducător proeminent al bisericii primare. Cartea Faptele apostolilor şi Epistola către galateni conţin referiri la el şi la acţiunile sale.

Petru a ştiut mai bine ca oricine ce înseamnă să greşeşti, să fii iertat şi să mergi înainte cu credinţă şi cu smerenie. Cunoscând personal harul lui Dumnezeu, el rămâne un simbol al tuturor acelora dintre noi care avem nevoie de har, în mod special după un eşec.

Ştirea misionară video pentru Sabatul acesta poate fi vizionată accesând una dintre adresele de Internet:

resurse.adventist.pro (secţiunea „Şcoala de Sabat”) sau YouTube (canalul „Scoala de Sabat”).

SUPLIMENT PENTRU DISCUȚIA ÎN GRUPE
ÎNTREBĂRI ȘI SUGESTII PENTRU PĂRTĂȘIE

 1. Bun venit la studiu fiecărui membru al grupei Şcolii de Sabat şi musafirilor!
 2. Pregătiţi­vă să împărtăşiţi în grupă un răspuns primit la rugăciune în cursul săptămânii.
 3. Pregătiţi­vă să povestiţi ceva ce aţi trăit sau auzit săptămâna trecută! Ce semnificaţie credeţi că are evenimentul respectiv pentru dumneavoastră personal, pentru biserică şi pentru lume?
 4. Să ne rugăm pentru persoanele de pe lista noastră de rugăciune:
  Cineva din familie
  Cineva dintre rude
  Cineva dintre prieteni
  Cineva dintre vecini
  Cineva din biserică

1 aprilie – Sabatul colportorului

Întrebări pentru discuția în grupe

Explicație

 1. De ce putem presupune că Petru avea preocupări spirituale profunde?
 2. Ce semnificaţie are răspunsul dat de Petru la întrebarea lui Isus?
 3. Ce lecţii învăţăm din relatarea cu Petru mergând pe apă?
 4. Ce greşeli l-au condus pe Petru să se dezică de Domnul Isus?
 5. De unde ştim că Petru era un conducător proeminent în biserica primară?

Aplicație

 1. Cum putem recunoaşte asemenea preocupări la semenii noştri?
 2. Ce este de făcut când dorinţele noastre sunt în conflict cu voia lui Dumnezeu?
 3. În ce situaţii concrete putem aplica aceste lecţii?
 4. Ce putem învăţa din aceste greşeli?
 5. Cu toate acestea, ce mai avea Petru de corectat la sine? Dar noi?

SUGESTII PRACTICE

 1. Ce lucru practic puteţi învăţa din acest studiu şi cum îl veţi aplica?
 2. Care este planul misionar al grupei voastre? Discutaţi continuarea lui sau, dacă nu aveţi unul, alcătuiţi­l!
 3. În timp ce ascultaţi sau vizionaţi vestea misionară pentru Sabatul acesta, culegeţi eventuale idei misionare pe care să le aplicaţi!

BIBLIA ȘI CARTEA ANULUI
STUDIU LA RÂND

Biblia: Psalmii 137–143

 1. Ce declară psalmistul că este mai presus de puterile sale?
 2. Cum este, pentru psalmist, pedeapsa venită de la cel neprihănit?
 3. Ce povestea psalmistul înaintea Domnului?
 4. Ce dorea psalmistul să audă dis­de­dimineaţă?

Profeţi și regi, capitolul 13

Cine şi de ce este, în acelaşi timp, fără ajutor şi de neînvins?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO