Acum este momentul să discutăm despre o altă victimă a nenorocirilor abătute asupra lui Iov: soţia lui. Ea este amintită doar în Iov 2:9,10, după care dispare complet din relatare. Nu ni se mai spune nimic despre ea. Dar cine ar putea înţelege durerea prin care a trecut ea? Tragedia ei, a copiilor ei şi a celorlalte victime amintite în capitolul 1 ne demonstrează universalitatea suferinţei. Toţi suntem angrenaţi în marea luptă, nimeni nu este scutit.

Ce expresie asemănătoare folosesc Dumnezeu şi soţia lui Iov şi de ce este important modul în care o folosesc? Compară Iov 2:3 cu Iov 2:9.

Iov 2:3
Domnul a zis Satanei: „Ai văzut pe robul Meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. Este un om fără prihană şi curat la suflet. El se teme de Dumnezeu şi se abate de la rău. El se ţine tare în neprihănirea lui, şi tu Mă îndemni să-l pierd fără pricină.”

Iov 2:9
Nevasta sa i-a zis: „Tu rămâi neclintit în neprihănirea ta! Blestemă pe Dumnezeu, şi mori!”

Utilizarea expresiilor similare – „a se ţine tare”, „a rămâne neclintit în neprihănire” – nu este o simplă coincidenţă. Cuvântul tradus cu „neprihănire” provine din termenul utilizat în Iov 1:1,8 şi redat prin „fără prihană”, Rădăcina lui transmite ideea de „desăvârşire”, „integritate”.

Ce trist că tocmai soţia îl îndeamnă pe Iov să renunţe la calitatea pe care Dumnezeu i-o laudă! În durerea şi mâhnirea ei, îi spune să facă exact ceea ce Dumnezeu spune că nu va face. Sigur că nu vrem să o judecăm, dar dorim să desprindem o lecţie: să fim atenţi la vorbele noastre ca să nu devenim un prilej de păcătuire pentru alţii (vezi Luca 17:2)!

Ce altă mărturie puternică dă Iov? Iov 2:10, vezi şi Filipeni 4:11-13.

Iov 2:10
Dar Iov i-a răspuns: „Vorbeşti ca o femeie nebună. Ce! primim de la Dumnezeu binele, şi să nu primim şi răul?” În toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc cu buzele lui.

Filipeni 4:11-13
11. Nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele; căci m-am deprins să fiu mulţumit cu starea în care mă găsesc.
12. Ştiu să trăiesc smerit şi ştiu să trăiesc în belşug. În totul şi pretutindeni m-am deprins să fiu sătul şi flămând, să fiu în belşug şi să fiu în lipsă.
13. Pot totul în Hristos care mă întăreşte.

Iov demonstrează că are o credinţă autentică. El Îi va sluji Domnului atât în vremuri de prosperitate, cât şi în vremuri de restrişte. Merită remarcat faptul că, din acest moment, Satana dispare din relatare şi nu mai este menţionat nicăieri. Dar, deşi textul nu ne dezvăluie reacţia lui, ne putem închipui că a fost extrem de furios şi de frustrat de cuvintele lui Iov. Şi când ne gândim cât de uşor a reuşit să-i doboare pe Adam şi pe Eva şi pe mulţi alţii! „Pârâşul fraţilor noştri” (Apocalipsa 12:10) a fost nevoit să-şi verse acuzaţiile asupra altcuiva!

Cum ne putem deprinde să-I fim credincioşi lui Dumnezeu atât în timpuri de prosperitate, cât şi în timpuri de restrişte? Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO