Întoarcerea spre întuneric spiritual

Ce i-a transmis Domnul prin Ieremia poporului care s-a dus în Egipt împotriva voinței Sale descoperite?

Ieremia 43:8-13
8. Cuvântul Domnului a vorbit lui Ieremia la Tahpanes astfel:
9. „Ia în mână nişte pietre mari şi ascunde-le în faţa iudeilor, în lutul cuptorului de cărămizi care este la intrarea casei lui faraon din Tahpanes.
10. Şi spune iudeilor: „Aşa vorbeşte Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel: „Iată, voi trimite să aducă pe robul Meu Nebucadneţar, împăratul Babilonului, şi voi pune scaunul lui de domnie peste aceste pietre pe care le-am ascuns, şi îşi va întinde covorul peste ele.
11. El va veni şi va lovi ţara Egiptului: va omorî pe cei sortiţi să moară, va duce în robie pe cei sortiţi robiei şi va ucide cu sabia pe cei sortiţi la sabie!
12. Voi pune foc caselor dumnezeilor Egiptului; Nebucadneţar le va arde, va duce robi pe idoli, se va înveli cu ţara Egiptului cum se înveleşte păstorul cu haina lui şi va ieşi în pace din ea.
13. Va sfărâma stâlpii din Bet-Şemeş, din ţara Egiptului şi va arde cu foc casele dumnezeilor Egiptului.”

La Tahpanes, un oraş situat la graniţa de nord-est a Egiptului și prevăzut cu fortificaţii, unde locuiau numeroşi colonişti iudei, Domnul îi cere din nou lui Ieremia să prorocească şi să ilustreze profeţia prin gesturi simbolice. Cuvintele au şi ele impactul lor, dar, uneori, gesturile făcute sub privirile oamenilor au un impact şi mai puternic.

Ieremia trebuia să ascundă nişte pietre mari în cuptorul de cără- mizi de la intrarea casei faraonului. Ideea era clară: nici chiar puternicii faraoni nu-L puteau egala pe Domnul în putere, iar cuvântul Său avea să se împlinească cu exactitate. Refugiaţii care căutaseră ocrotire şi sprijin fugind în Egipt se înşelau tot atât de amarnic cum se înşelaseră cei de dinaintea lor care aşteptaseră ca Egiptul să vină să-i apere şi să-i sprijine (Ieremia 37:7,8). Zeii lor, o plăsmuire a imaginaţiei stricate a omului, nişte urâciuni păgâne, îi ţineau pe egipteni într-o stare de cumplită necunoaştere a adevărului. Dar iudeii ar fi trebuit să știe – aşa cum ar trebui să ştim şi noi – că unica și adevărata ocrotire şi unicul și adevăratul sprijin vin de la Domnul, dacă omul ascultă de El.

Către ce fapte și atitudini la care am renunţat cândva ne-am putea întoarce astăzi, fără să ne dăm seama de regresul nostru spiritual și de faptul că ne-am îndepărtat de Dumnezeu? Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO