„Mulţi vor fi chemaţi la o lucrare şi mai mare. Lumea întreagă se deschide pentru Evanghelie. (…) Din fiecare colţ al lumii noastre, vine strigătul inimilor afectate de păcat, care doresc să-L cunoască pe Dumnezeul iubitor. (…) Noi, care avem această cunoştinţă, şi copiii noştri, cărora le-o putem împărtăşi, avem datoria de a răspunde acestui strigăt. La fiecare familie şi la fiecare şcoală, la fiecare părinte, profesor şi copil asupra căruia a strălucit lumina Evangheliei, ajunge, în această criză, întrebarea pusă Esterei în acea criză importantă din istoria lui Israel: «Cine ştie dacă nu pentru o vreme ca aceasta ai ajuns la împărăţie?»” – Ellen G. White, Căminul adventist, pp. 484-485

Întrebări pentru discuţie

  1. Cum şi-a depăşit Daniel condiţia de captiv?
  2. Cum explicaţi credibilitatea lui Daniel în mărturia pe care a dat-o despre Dumnezeu?
  3. Discutaţi în grupă despre posibilitatea ca împăraţii Nebucadneţar şi Darius să fie mântuiţi. Ce argumente ar putea fi aduse în favoarea sau împotriva acestei posibilităţi? Cum apare captivitatea iudeilor din această perspectivă?
  4. Ce indicii există că Daniel, captivul babilonian, nu a fost doar un interpret al viselor altora, ci şi un profet în adevăratul sens al cuvântului?
  5. Ce conexiuni există între cartea lui Daniel şi Noul Testament?
  6. Ce lecţie importantă învăţăm din modul în care Daniel, Iosif, Estera, Neemia etc. au trecut peste împrejurările nefavorabile din viaţa lor şi au dat mărturie despre Dumnezeu?
  7. Dacă textul din Matei 24:14 afirmă că Evanghelia trebuie să ajungă până la marginile pământului şi că apoi va veni sfârşitul, înseamnă cumva că Isus nu va reveni până nu împlinim această misiune? Argumentează-ţi răspunsul!
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO