Studiul II – Trimestrul II

Vineri, 10 aprilie 2015

,,Dacă și-ar fi păstrat gândurile îndreptate spre Dumnezeu prin meditație și rugăciune, Iosif și Maria și-ar fi dat seama de sfințenia misiunii lor și nu L-ar fi pierdut din ochi pe Isus. Prin neglijența dintr-o singură zi, L-au pierdut pe Mântuitorul, însă i-a costat trei zile de căutare înfrigurată pentru a-L găsi. La fel și noi, prin cuvinte fără rost, prin vorbirea de rău sau prin neglijarea rugăciunii, putem pierde într-o singura zi prezența Mântuitorului și s-ar putea să fie nevoie de multe zile de căutare îndurerată pentru a-L găsi și pentru a redobândi pacea pierdută.” – Ellen G. White, Viața lui Isus, p.83

Întrebări pentru discuție

1. Care a fost mesajul lui Isus Botezătorul și care era scopul acestui mesaj?

2. Cu ce ocazie și cum a fost dezvăluită identitatea lui Isus?

3. Ce lecție învățăm din faptul că El – Maiestatea cerului – S-a lăsat botezat de mâna unui om?

4. Care a fost miza ispitirii lui Isus? Cum l-a biruit El pe Satana?

5. Ce lecție învățăm din această relatare cu privire la natura ispitei?

6. Care este primul pas în cedarea față de ispită și cum poate fi evitat?

7. Ispita în sine nu este păcat. A fi ispitit este una, a cădea în păcat este alta. Care este responsabilitatea noastră în biruirea ispitei? Poate fi evitată întotdeauna ispita?

8. Dă câteva exemple de idolatrie mai subtile decât îngenuncherea și închinarea înaintea unui obiect sau a unei ființe! Ce descoperi?

*************************************************

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND – TRIMESTRUL II

2Corinteni 11

Apostolii mincinoşi

1 O, de aţi putea suferi puţintică nebunie din partea mea! Ei, haide, suferiţi-mă!
2 Căci sunt gelos de voi cu o gelozie după voia lui Dumnezeu, pentru că v-am logodit cu un bărbat, ca să vă înfăţişez înaintea lui Hristos ca pe o fecioară curată.
3 Dar mă tem ca, după cum şarpele a amăgit pe Eva cu şiretlicul lui, tot aşa şi gândurile voastre să nu se strice de la curăţia şi credincioşia care este faţă de Hristos.
4 În adevăr, dacă vine cineva să vă propovăduiască un alt Isus, pe care noi nu L-am propovăduit, sau dacă este vorba să primiţi un alt duh pe care nu l-aţi primit, sau o altă Evanghelie, pe care n-aţi primit-o, oh, cum îl îngăduiţi de bine!
5 Dar socotesc că nici eu nu sunt cu nimic mai prejos de apostolii aceştia „nespus de aleşi!”
6 Chiar dacă sunt un necioplit în vorbire, nu sunt însă şi în cunoştinţă, şi am arătat lucrul acesta printre voi, în tot felul şi în toate privinţele.
7 Sau am făcut un păcat când m-am smerit pe mine însumi ca să fiţi înălţaţi voi şi v-am vestit fără plată Evanghelia lui Dumnezeu?
8 Am despuiat alte biserici, primind de la ele o plată, ca să vă pot sluji vouă.
9 Şi când eram la voi şi m-am găsit în nevoie, n-am fost sarcină nimănui, căci de nevoile mele au îngrijit fraţii, când veniseră din Macedonia. În toate m-am ferit şi mă voi feri să vă îngreunez cu ceva.
10 Pe adevărul lui Hristos care este în mine, nimeni nu-mi va răpi această pricină de laudă în ţinuturile Ahaiei!
11 Pentru ce?… Pentru că nu vă iubesc?… Ştie Dumnezeu!
12 Dar lucrez şi voi lucra astfel, pentru ca să tai orice prilej celor ce caută un prilej, ca să poată fi găsiţi deopotrivă cu mine în lucrurile cu care se laudă.
13 Oamenii aceştia sunt nişte apostoli mincinoşi, nişte lucrători înşelători, care se prefac în apostoli ai lui Hristos.
14 Şi nu este de mirare, căci chiar Satana se preface într-un înger de lumină.
15 Nu este mare lucru dar dacă şi slujitorii lui se prefac în slujitori ai neprihănirii. Sfârşitul lor va fi după faptele lor.

Necazurile apostolului

16 Iarăşi spun: Să nu mă creadă nimeni nebun. Sau altminteri, suferiţi-mă măcar ca nebun, ca să mă laud şi eu puţintel.
17 Ce spun în această îndrăzneală, ca să mă laud, nu spun după Domnul, ci ca şi cum aş spune din nebunie.
18 De vreme ce mulţi se laudă după firea pământească, mă voi lăuda şi eu.
19 Doar voi suferiţi cu plăcere pe nebuni, voi, care sunteţi înţelepţi!
20 Dacă vă robeşte cineva, dacă vă mănâncă cineva, dacă pune cineva mâna pe voi, dacă vă priveşte cineva de sus, dacă vă bate cineva peste obraz, suferiţi!
21 Spre ruşinea mea o spun că am fost slabi! Totuşi orice poate să pună înainte cineva – vorbesc în nebunie – pot pune şi eu înainte.
22 Sunt ei evrei? Şi eu sunt! Sunt ei israeliţi? Şi eu sunt! Sunt ei sămânţă a lui Avraam? Şi eu sunt!
23 Sunt ei slujitori ai lui Hristos? – Vorbesc ca un ieşit din minţi. – Eu sunt şi mai mult. În osteneli şi mai mult; în temniţe şi mai mult; în lovituri, fără număr; de multe ori în primejdii de moarte!
24 De cinci ori am căpătat de la iudei patruzeci de lovituri fără una;
25 de trei ori am fost bătut cu nuiele; o dată am fost împroşcat cu pietre; de trei ori s-a sfărâmat corabia cu mine; o noapte şi o zi am fost în adâncul mării.
26 Deseori, am fost în călătorii, în primejdii pe râuri, în primejdii din partea tâlharilor, în primejdii din partea celor din neamul meu, în primejdii din partea păgânilor, în primejdii în cetăţi, în primejdii în pustie, în primejdii pe mare, în primejdii între fraţii mincinoşi.
27 În osteneli şi necazuri, în priveghiuri adesea, în foame şi sete, în posturi adesea, în frig şi lipsă de îmbrăcăminte!
28 Şi, pe lângă lucrurile de afară, în fiecare zi mă apasă grija pentru toate bisericile.
29 Cine este slab şi să nu fiu şi eu slab? Cine cade în păcat şi eu să nu ard?
30 Dacă e vorba să mă laud, mă voi lăuda numai cu lucrurile privitoare la slăbiciunea mea.
31 Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care este binecuvântat în veci, ştie că nu mint!…
32 În Damasc, dregătorul împăratului Areta păzea cetatea damascenilor, ca să mă prindă.
33 Dar am fost dat jos pe o fereastră într-o coşniţă, prin zid, şi am scăpat din mâinile lor.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO