Studiul XIII – Trimestrul I

Luni, 23 martie 2015

2. Citește Proverbele 31:6,7. Cum să înțelegem aceste texte?

Proverbele 31

6 Daţi băuturi tari celui ce piere şi vin celui cu sufletul amărât;
7 ca să bea să-şi uite sărăcia şi să nu-şi mai aducă aminte de necazurile lui.

La o citire rapidă a acestor texte, rămânem cu impresia că mama lui Lemuel recomandă consumul de vin sau de băuturi alcoolice celor aflați pe pragul morții ori celor ce suferă de depresie (vers.6,7). Interpretarea aceasta însă contrazice textul imediat (mama lui Lemuel tocmai l-a avertizat pe împărat cu privire la consumul de vin), precum și contextul general al cărții Proverbele, care interzice în mod sistematic și pe un ton categoric consumul de alcool.

Pe lângă aceasta, nu are nicio logică să-i dai celui ce pierde ceva ce îi înrăutățește starea de sănătate și starea generală de bine. Pentru o persoană care suferă de depresie, alcoolul este ca sarea pentru cineva care suferă de deshidratare. După cum știm, Dumnezeu este preocupat de corpul nostru și de sănătatea noastră și nu ar avea nicio noimă ca, în contextul dat, să luăm aceste texte ca pe o încurajare de a consuma alcool!

Mai mult decât atât, la o analiză a modului în care este folosită expresia ,,celui ce pierde” în cartea Proverbele, descoperim că verbul ,,a pieri” este întotdeauna asociat cu omul rău (Proverbele 10:28; 11:7,10; 19:9; 21:28; 28:28). Prin expresia ,,celui ce pierde”, mama lui Lemuel se referă de fapt, prin asociere, la cel rău. Iar expresia ,,celui cu suflet amărât” (vers.6) arată spre omul deprimat care, aidoma celui rău, devine insensibil și își uită sărăcia (vers.7).

Proverbele 10

28 Aşteptarea celor neprihăniţi nu va fi decât bucurie, dar nădejdea celor răi va pieri.

Proverbele 11

7 La moartea celui rău, îi piere nădejdea, şi aşteptarea oamenilor nelegiuiţi este nimicită.
10 Când le merge bine celor neprihăniţi, toată cetatea se bucură şi, când pier cei răi, toţi strigă de veselie.

Proverbele  19

9 Martorul mincinos nu rămâne nepedepsit şi cel ce spune minciuni va pieri.

Proverbele 21

28 Martorul mincinos va pieri, dar omul care ascultă bine va vorbi totdeauna cu izbândă.

Proverbele 28

28 Când se înalţă cei răi, fiecare se ascunde, dar, când pier ei, cei buni se înmulţesc.

,,Satana a adunat laolaltă îngerii căzuți pentru a pune la cale un mod de a-i face familiei omenești un rău cât mai mare posibil. S-a făcut propunere după propunere, până când, în final, Satana însuși s-a gândit la un plan. Avea să ia rodul viței, grâul și alte lucruri date de Dumnezeu ca hrană și să le transforme în otrăvuri care să ruineze puterile fizice, mintale și morale ale omului și să-i amorțească în acest fel simțurile, astfel încât Satana să aibă control deplin. Sub influența alcoolului, oamenii aveau să fie puși în situația de a săvârși nelegiuiri de toate felurile. Prin apetitul pervertit, lumea avea să devină coruptă. Convingându-i pe oameni să bea alcool, Satana avea să-i determine să decadă tot mai mult.” – Ellen G. White, Temperanța, p.12

************************************************

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND – TRIMESTRUL I

1Corinteni 9

Dreptul lucrătorului creştin

1 Nu sunt eu slobod? Nu sunt eu apostol? N-am văzut eu pe Isus, Domnul nostru? Nu sunteţi voi lucrul meu în Domnul?
2 Dacă nu sunt apostol pentru alţii, sunt măcar pentru voi; căci voi sunteţi pecetea apostoliei mele în Domnul.
3 Iată răspunsul meu de apărare împotriva celor ce mă cercetează.
4 N-avem dreptul să mâncăm şi să bem?
5 N-avem dreptul să ducem cu noi o soră, care să fie nevasta noastră, cum fac ceilalţi apostoli şi fraţii Domnului, şi Chifa?
6 Ori numai eu şi Barnaba n-avem dreptul să nu lucrăm?
7 Cine merge la război pe cheltuiala sa? Cine sădeşte o vie şi nu mănâncă din rodul ei? Cine paşte o turmă şi nu mănâncă din laptele turmei?
8 Lucrurile acestea le spun după felul oamenilor? Nu le spune şi Legea?
9 În adevăr, în Legea lui Moise este scris: „Să nu legi gura boului care treieră grâul!” Pe boi îi are în vedere Dumnezeu aici?
10 Sau vorbeşte El înadins pentru noi? Da, pentru noi a fost scris astfel, căci cine ară trebuie să are cu nădejde şi cine treieră grâul trebuie să-l treiere cu nădejdea că va avea parte de el.
  11 Dacă am semănat printre voi bunurile duhovniceşti, mare lucru este dacă vom secera bunurile voastre vremelnice?
  12 Dacă se bucură alţii de acest drept asupra voastră, nu ni se cade cu mult mai mult nouă? Dar noi nu ne-am folosit de dreptul acesta, ci răbdăm totul, ca să nu punem vreo piedică Evangheliei lui Hristos.
  13 Nu ştiţi că cei ce îndeplinesc slujbele sfinte sunt hrăniţi din lucrurile de la Templu şi că cei ce slujesc altarului au parte de la altar?
  14 Tot aşa, Domnul a rânduit ca cei ce propovăduiesc Evanghelia să trăiască din Evanghelie.

Pavel nu s-a folosit de dreptul lui

15 Dar eu nu m-am folosit de niciunul din aceste drepturi. Şi nu vă scriu aceste lucruri ca să cer să se facă aşa cu mine, căci aş vrea mai bine să mor decât să-mi ia cineva pricina mea de laudă.
16 Dacă vestesc Evanghelia, nu este pentru mine o pricină de laudă, căci trebuie s-o vestesc, şi vai de mine, dacă nu vestesc Evanghelia!
17 Dacă fac lucrul acesta de bunăvoie, am o răsplată. Chiar dacă-l fac de silă, este o isprăvnicie care mi-a fost încredinţată.
18 Care este atunci răsplata mea? Este să vestesc fără plată Evanghelia pe care o vestesc şi să nu mă folosesc de dreptul meu în Evanghelie.
19 Căci, măcar că sunt slobod faţă de toţi, m-am făcut robul tuturor, ca să câştig pe cei mai mulţi.
20 Cu iudeii m-am făcut ca un iudeu, ca să câştig pe iudei; cu cei ce sunt sub Lege m-am făcut ca şi când aş fi fost sub Lege (măcar că nu sunt sub Lege), ca să câştig pe cei ce sunt sub Lege;
21 cu cei ce sunt fără Lege m-am făcut ca şi cum aş fi fost fără lege (măcar că nu sunt fără o lege a lui Dumnezeu, ci sunt sub legea lui Hristos), ca să câştig pe cei fără lege.
22 Am fost slab cu cei slabi, ca să câştig pe cei slabi. M-am făcut tuturor totul, ca, oricum, să mântuiesc pe unii din ei.
23 Fac totul pentru Evanghelie, ca să am şi eu parte de ea.

Felul de luptă al lui Pavel

24 Nu ştiţi că cei ce aleargă în locul de alergare toţi aleargă, dar numai unul capătă premiul? Alergaţi dar în aşa fel ca să căpătaţi premiul!
25 Toţi cei ce se luptă la jocurile de obşte se supun la tot felul de înfrânări. Şi ei fac lucrul acesta ca să capete o cunună care se poate veşteji: noi să facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate veşteji.
26 Eu, deci, alerg, dar nu ca şi cum n-aş şti încotro alerg. Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care loveşte în vânt.
27 Ci mă port aspru cu trupul meu şi-l ţin în stăpânire, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO