Studiul XIII – Trimestrul I

Duminică, 22 martie 2015

În multe culturi, consumul de alcool este asociat cu viața. Oamenii ridică paharul și își urează unii altora viață lungă, deși cu fiecare pahar băut își distrug practic viața! Sticlele cu forme atrăgătoare, cântecele de veselie, reclamele ingenioase și chiar unele descoperiri ,,științifice” îi consolează pe băutori cu ideea că alcoolul este bun. Cartea Proverbele ne-a prevenit deja cu privire la această amăgire fatală (Proverbele 23:30-35). Acum, tema este reluată și sunt subliniate efectele dezastruoase ale consumului de alcool.

Proverbele 23

30 Ale celor ce întârzie la vin şi se duc să golească paharul cu vin amestecat.
31 Nu te uita la vin când curge roşu şi face mărgăritare în pahar; el alunecă uşor,
32 dar pe urmă ca un şarpe muşcă şi înţeapă ca un basilisc.
33 Ochii ţi se vor uita după femeile altora şi inima îţi va vorbi prostii.
34 Vei fi ca un om culcat în mijlocul mării, ca un om culcat pe vârful unui catarg.
35 „M-a lovit…, dar nu mă doare!… M-a bătut…, dar nu simt nimic! Când mă voi trezi? Mai vreau vin!”

1. Citește Proverbele 31:4,5,8,9. Ce ne spun aceste versete și cum se aplică ele fiecărui urmaș al Domnului, nu doar împăratului?

Proverbele 31

4 Nu se cade împăraţilor, Lemuele, nu se cade împăraţilor să bea vin, nici voievozilor să umble după băuturi tari;
5 ca nu cumva, bând, să uite Legea şi să calce drepturile tuturor celor nenorociţi.
8 Deschide-ţi gura pentru cel mut, pentru pricina tuturor celor părăsiţi!
9 Deschide-ţi gura, judecă cu dreptate şi apără pe cel nenorocit şi pe cel lipsit.

În cuvinte asemănătoare, Iov spune despre sine: ,,Orbului îi eram ochi și schiopului, picior” (Iov 29:15). Împăratul și cei ce dispun de mijloace ar trebui să le dea ajutor săracilor și nevoiașilor și să-și deschidă gura pentru ,,cel mut”, pentru cel care nu este ascultat de nimeni.

Unul dintre efectele nocive ale vinului este distorsionarea judecății. Dacă alcoolul este rău pentru omul de rând, el este cu atât mai rău pentru un împărat, deoarece poate crea probleme grave. Împăratul care bea poate ,,să uite legea” și să nu mai știe ce este drept; ca urmare, el poate lua hotărâri greșite: să-l declare vinovat pe cel nevinovat și nevinovat pe cel vinovat.

Riscul vizat aici este pierderea capacității de a discerne între bine și rău. Interdicția de a consuma vin este o chestiune de înțelepciune elementară și, de aceea, ar trebui să fie valabilă în dreptul oricărui om. Merită notat faptul că preocuparea aceasta este chiar motivul interdicției de a consuma alcool adresate preotului: ,,… ca să puteți deosebi ce este sfânt de ce nu este sfânt” (Leviticul 10:9,10).

Cum îi putem ajuta pe alții, în special pe tineri, să stea departe de alcool, care nu le face decât rău, atât lor, cât și celor din jurul lor?

************************************************

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND – TRIMESTRUL I

1Corinteni 8

Carnea rămasă de la jertfe

1 În ce priveşte lucrurile jertfite idolilor, ştim că toţi avem cunoştinţă. Dar cunoştinţa îngâmfă, pe când dragostea zideşte.
2 Dacă crede cineva că ştie ceva, încă n-a cunoscut cum trebuie să cunoască.
3 Dar dacă iubeşte cineva pe Dumnezeu, este cunoscut de Dumnezeu.
4 Deci, cât despre mâncarea lucrurilor jertfite idolilor, ştim că în lume un idol este tot una cu nimic şi că nu este decât un singur Dumnezeu.
5 Căci chiar dacă ar fi aşa-numiţii „dumnezei”, fie în cer, fie pe pământ (cum şi sunt în adevăr mulţi „dumnezei” şi mulţi „domni”),
6 totuşi, pentru noi, nu este decât un singur Dumnezeu: Tatăl, de la care vin toate lucrurile şi pentru care trăim şi noi, şi un singur Domn: Isus Hristos, prin care sunt toate lucrurile şi prin El şi noi.
7 Dar nu toţi au cunoştinţa aceasta. Ci unii, fiind obişnuiţi până acum cu idolul, mănâncă un lucru ca fiind jertfit unui idol; şi cugetul lor, care este slab, este întinat.
8 Dar nu carnea ne face pe noi plăcuţi lui Dumnezeu: nu câştigăm nimic dacă mâncăm din ea şi nu pierdem nimic dacă nu mâncăm.
9 Luaţi seama însă ca nu cumva această slobozenie a voastră să ajungă o piatră de poticnire pentru cei slabi.
10 Căci dacă te vede cineva pe tine, care ai cunoştinţă, că şezi la masă într-un templu de idoli, cugetul lui, care este slab, nu-l va împinge pe el să mănânce din lucrurile jertfite idolilor?
11 Şi astfel, el, care este slab, va pieri din pricina acestei cunoştinţe a ta; el, fratele pentru care a murit Hristos!
12 Dacă păcătuiţi astfel împotriva fraţilor şi le răniţi cugetul lor slab, păcătuiţi împotriva lui Hristos.
13 De aceea, dacă o mâncare face pe fratele meu să păcătuiască, nu voi mânca niciodată carne, ca să nu fac pe fratele meu să păcătuiască.

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO