Studiul XIII – Trimestrul I

Sâmbătă, 21 martie 2015

Soarele apune la ora 18:28

Pentru studiul din această săptămână, citește: Proverbele 8 și 31; Iov 29:15; 1Corinteni 1:21; Apocalipsa 14:13.

Sabat după-amiază

Textul de memorat: ,,Dar cărarea celor neprihăniți este ca lumina strălucitoare, a cărei strălucire merge mereu crescând până la miezul zilei.” (Proverbele 4:18)

Cartea Provebele s-a deschis cu învățăturile unui tată (Proverbele 1:1,8; 4:1) și se încheie cu învățăturile unei mame (Proverbele 31:1). Numele Lemuel poate face aluzie la Solomon; în acest caz, înseamnă că învățăturile acestea sunt date de mama lui Solomon. Ea îl averizează pe fiul ei cu privire la două pericole serioase pentru împărat: femeile și vinul.

Proverbele 1

1 Pildele lui Solomon, fiul lui David, împăratul lui Israel,
8 Ascultă, fiule, învăţătura tatălui tău şi nu lepăda îndrumările mamei tale!

Proverbele 4

1 Ascultaţi, fiilor, învăţătura unui tată şi luaţi aminte ca să pricepeţi,

Proverbele 31

1 Cuvintele împăratului Lemuel. Învăţătura pe care i-o dădea mamă-sa.

Asocierea vinului cu femeile este intenționată. Pentru a fi un conducător eficient, împăratul trebuie să dea dovadă de precauție față de influențele din jur, iar acești doi factori îl pot influența în mare măsură.

Dacă sfaturile tatălui din introducerea cărții vizau dimensiunea spirituală a înțelepciunii, sfaturile mamei se concentrează pe aplicarea înțelepciunii în viață, deoarece principiile spirituale arătate de tată nu ar avea nicio valoare fără respectarea îndrumărilor practice date de mamă.

************************************************

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND – TRIMESTRUL I

1Corinteni 7

Despre căsătorie

1 Cu privire la lucrurile despre care mi-aţi scris, eu cred că este bine ca omul să nu se atingă de femeie.
2 Totuşi, din pricina curviei, fiecare bărbat să-şi aibă nevasta lui şi fiecare femeie să-şi aibă bărbatul ei.
3 Bărbatul să-şi împlinească faţă de nevastă datoria de soţ şi tot aşa să facă şi nevasta faţă de bărbat.
4 Nevasta nu este stăpână pe trupul ei, ci bărbatul. Tot astfel, nici bărbatul nu este stăpân peste trupul lui, ci nevasta.
5 Să nu vă lipsiţi unul pe altul de datoria de soţi, decât doar prin bună învoială, pentru un timp, ca să vă îndeletniciţi cu postul şi cu rugăciunea, apoi să vă împreunaţi iarăşi, ca să nu vă ispitească Satana din pricina nestăpânirii voastre.
6 Lucrul acesta îl spun ca o îngăduinţă; nu fac din el o poruncă.
7 Eu aş vrea ca toţi oamenii să fie ca mine, dar fiecare are de la Dumnezeu darul lui: unul într-un fel, altul într-altul.
8 Celor neînsuraţi şi văduvelor, le spun că este bine pentru ei să rămână ca mine.
9 Dar, dacă nu se pot înfrâna, să se căsătorească, pentru că este mai bine să se căsătorească decât să ardă.
10 Celor căsătoriţi, le poruncesc, nu eu, ci Domnul, ca nevasta să nu se despartă de bărbat.
11 (Dacă este despărţită, să rămână nemăritată sau să se împace cu bărbatul ei.) Şi nici bărbatul să nu-şi lase nevasta.

Despărţirea între soţii credincioşi şi cei necredincioşi

12 Celorlalţi le zic eu, nu Domnul: Dacă un frate are o nevastă necredincioasă şi ea voieşte să trăiască înainte cu el, să nu se despartă de ea.
13 Şi dacă o femeie are un bărbat necredincios şi el voieşte să trăiască înainte cu ea, să nu se despartă de bărbatul ei.
14 Căci bărbatul necredincios este sfinţit prin nevasta credincioasă şi nevasta necredincioasă este sfinţită prin fratele; altminterea, copiii voştri ar fi necuraţi, pe când acum sunt sfinţi.
15 Dacă cel necredincios vrea să se despartă, să se despartă; în împrejurarea aceasta, fratele sau sora nu este legat: Dumnezeu ne-a chemat să trăim în pace.
16 Căci ce ştii tu, nevastă, dacă îţi vei mântui bărbatul? Sau ce ştii tu, bărbate, dacă îţi vei mântui nevasta?

Fiecare la locul lui

17 Încolo, fiecare să rămână în starea în care l-a aşezat Domnul şi în care l-a chemat Dumnezeu. Aceasta este rânduiala pe care am aşezat-o în toate bisericile.
18 Dacă cineva a fost chemat pe când era tăiat împrejur, să rămână tăiat împrejur. Dacă cineva a fost chemat pe când era netăiat împrejur, să nu se taie împrejur.
19 Tăierea împrejur nu este nimic şi netăierea împrejur nu este nimic, ci păzirea poruncilor lui Dumnezeu.
20 Fiecare să rămână în chemarea pe care o avea când a fost chemat.
21 Ai fost chemat când erai rob? Să nu te nelinişteşti de lucrul acesta, dar, dacă poţi să ajungi slobod, foloseşte-te.
22 Căci robul chemat în Domnul este un slobozit al Domnului. Tot aşa, cel slobod care a fost chemat este un rob al lui Hristos.
23 Voi aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Nu vă faceţi dar robi oamenilor.
24 Fiecare, fraţilor, să rămână cu Dumnezeu în starea în care era când a fost chemat.

Despre fetele fecioare

25 Cât despre fecioare, n-am o poruncă din partea Domnului. Le dau însă un sfat, ca unul care am căpătat de la Domnul harul să fiu vrednic de crezare.
26 Iată dar ce cred eu că este bine, având în vedere strâmtorarea de acum: este bine pentru fiecare să rămână aşa cum este.
27 Eşti legat de o nevastă? Nu căuta să fii dezlegat. Nu eşti legat de o nevastă? Nu căuta nevastă.
28 Însă, dacă te însori, nu păcătuieşti. Dacă fecioara se mărită, nu păcătuieşte. Dar fiinţele acestea vor avea necazuri pământeşti, şi eu aş vrea să vi le cruţ.
29 Iată ce vreau să spun, fraţilor: de acum vremea s-a scurtat. Spun lucrul acesta, pentru ca cei ce au neveste să fie ca şi cum n-ar avea;
30 cei ce plâng, ca şi cum n-ar plânge; cei ce se bucură, ca şi cum nu s-ar bucura; cei ce cumpără, ca şi cum n-ar stăpâni;
31 cei ce se folosesc de lumea aceasta, ca şi cum nu s-ar folosi de ea, căci chipul lumii acesteia trece.
32 Dar eu aş vrea ca voi să fiţi fără griji. Cine nu este însurat se îngrijeşte de lucrurile Domnului cum ar putea să placă Domnului.
33 Dar cine este însurat se îngrijeşte de lucrurile lumii cum să placă nevestei.
34 Tot aşa, între femeia măritată şi fecioară este o deosebire: cea nemăritată se îngrijeşte de lucrurile Domnului, ca să fie sfântă şi cu trupul, şi cu duhul, iar cea măritată se îngrijeşte de lucrurile lumii cum să placă bărbatului ei.
35 Vă spun lucrul acesta pentru binele vostru, nu ca să vă prind într-un laţ, ci pentru ceea ce este frumos şi ca să puteţi sluji Domnului fără piedici.
36 Dacă crede cineva că este ruşinos pentru fata lui să treacă de floarea vârstei şi nevoia cere aşa, să facă ce vrea: nu păcătuieşte, să se mărite.
37 Dar cine a luat o hotărâre tare şi nu este nevoit, ci este slobod să lucreze cum vrea, şi a hotărât în inima lui să-şi păstreze pe fiică-sa fecioară face bine.
38 Astfel, cine îşi mărită fata bine face, şi cine n-o mărită mai bine face.
39 O femeie măritată este legată de lege câtă vreme îi trăieşte bărbatul, dar dacă-i moare bărbatul, este slobodă să se mărite cu cine vrea; numai în Domnul.
40 Dar, după părerea mea, va fi mai fericită dacă rămâne aşa cum este. Şi cred că şi eu am Duhul lui Dumnezeu.

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO