Studiul X – Trimestrul I

Marți, 3 martie 2015

După cum unii elevi, în loc să învețe, își consumă energiile pentru a găsi un mod de a copia la examen, și leneșii își bat capul ca să găsească un motiv pentru a trândăvi.

3. Citește Proverbele 26:13-16. Ce avertizare ni se dă aici?

Proverbele 26

13 Leneşul zice: „Afară este un leu, pe uliţe este un leu!”
14 Cum se învârteşte uşa pe ţâţânile ei, aşa se învârteşte leneşul în patul lui.
15 Leneşul îşi vâră mâna în blid şi-i vine greu s-o ducă iarăşi la gură.
16 Leneşul se crede mai înţelept decât şapte oameni care răspund cu judecată.

S-ar putea ca leneșul să aibă dreptate când spune că ,,afară este un leu” (vers.13). În acest caz, este mai bine să rămâi în casă și să nu înfrunți pericolul. Totuși, dacă procedezi așa, pierzi toate oportunitățile pe care ți le oferă viața! Nu ne putem bucura de frumusețea trandafirului dacă nu acceptăm riscul de a fi răniți de țepii lui. Nu putem înainta dacă ne temem de obstacole. Dacă nu îndrăznim să luăm o hotărâre, nu vom gusta niciodată viața din plin!

Să ne oprim puțin și asupra celorlalte imagini folosite în acest pasaj. După cum ușa se învârte în balamale și totuși rămâne pe loc, tot așa leneșii se întorc în pat pe o parte și pe alta, își schimbă poziția, dar nu ajung nicăieri.

Imaginea din versetul 15 este și mai surprinzătoare: leneșii își pot duce mâna până la farfurie, dar sunt prea trândavi ca să o aducă iarăși la gură!

Însă chiar mai rele sunt delăsarea lor intelectuală, îngustimea minții și siguranța cu care își susțin opiniile. Iată de ce ei consideră că au întotdeauna dreptate, că sunt mai înțelepți decât șapte oameni cu judecată (vers.16) și nu sunt dispuși să audă și alte puncte de vedere, poate chiar mai înțelepte decât ale lor. De regulă, cei care cred că au toate răspunsurile nu le au!

,,La judecată, oamenii nu vor fi condamnați fiindcă au crezut sincer o minciună, ci fiindcă nu au crezut adevărul, fiindcă au neglijat ocazia de a afla care este adevărul.” – Ellen G. White, Patriarhi și profeți, p.55

Ce rol avem în a le oferi oamenilor ,,ocazia de a afla care este adevărul”? Unde începe și unde se termină responsabilitatea noastră?

********************************************************

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND – TRIMESTRUL I

Romani 5

Roadele acestui fapt
1 Deci, fiindcă suntem socotiţi neprihăniţi prin credinţă, avem pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos.
2 Lui Îi datorăm faptul că, prin credinţă, am intrat în această stare de har în care suntem şi ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu.
3 Ba mai mult, ne bucurăm chiar şi în necazurile noastre, căci ştim că necazul aduce răbdare,
4 răbdarea aduce biruinţă în încercare, iar biruinţa aceasta aduce nădejdea.
5 Însă nădejdea aceasta nu înşală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt, care ne-a fost dat.
6 Căci, pe când eram noi încă fără putere, Hristos, la vremea cuvenită, a murit pentru cei nelegiuiţi.
7 Pentru un om neprihănit cu greu ar muri cineva, dar pentru binefăcătorul lui poate că s-ar găsi cineva să moară.
8 Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi.
9 Deci, cu atât mai mult acum, când suntem socotiţi neprihăniţi prin sângele Lui, vom fi mântuiţi prin El de mânia lui Dumnezeu.
10 Căci, dacă atunci când eram vrăjmaşi, am fost împăcaţi cu Dumnezeu, prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum, când suntem împăcaţi cu El, vom fi mântuiţi prin viaţa Lui.
11 Şi nu numai atât, dar ne şi bucurăm în Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos, prin care am căpătat împăcarea.
Păcatul şi harul
12 De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume şi prin păcat a intrat moartea, şi astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, din pricină că toţi au păcătuit…
13 (Căci înainte de Lege păcatul era în lume. Dar păcatul nu este ţinut în seamă câtă vreme nu este o lege.
14 Totuşi moartea a domnit, de la Adam până la Moise, chiar peste cei ce nu păcătuiseră printr-o călcare de lege asemănătoare cu a lui Adam, care este o icoană preînchipuitoare a Celui ce avea să vină.
15 Dar cu darul fără plată nu este ca şi cu greşeala, căci, dacă prin greşeala unuia singur, cei mulţi au fost loviţi cu moartea, apoi cu mult mai mult harul lui Dumnezeu şi darul pe care ni l-a făcut harul acesta într-un singur om, adică în Isus Hristos, s-au dat din belşug celor mulţi.
16 Şi darul fără plată nu vine ca printr-acel unul care a păcătuit, căci judecata venită de la unul a adus osânda, dar darul fără plată venit în urma multor greşeli a adus o hotărâre de iertare.
17 Dacă, deci, prin greşeala unuia singur, moartea a domnit prin el singur, cu mult mai mult cei ce primesc, în toată plinătatea, harul şi darul neprihănirii vor domni în viaţă prin acel unul singur, care este Isus Hristos!)
18 …Astfel dar, după cum printr-o singură greşeală a venit o osândă care a lovit pe toţi oamenii, tot aşa, printr-o singură hotărâre de iertare a venit pentru toţi oamenii o hotărâre de neprihănire care dă viaţa.
19 Căci, după cum, prin neascultarea unui singur om, cei mulţi au fost făcuţi păcătoşi, tot aşa, prin ascultarea unui singur om, cei mulţi vor fi făcuţi neprihăniţi.
20 Ba încă şi Legea a venit pentru ca să se înmulţească greşeala, dar unde s-a înmulţit păcatul, acolo harul s-a înmulţit şi mai mult,
21 pentru ca, după cum păcatul a stăpânit dând moartea, tot aşa şi harul să stăpânească dând neprihănirea, ca să dea viaţa veşnică, prin Isus Hristos, Domnul nostru.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO