Studiul X – Trimestrul I

Miercuri, 4 martie 2015

Dacă suntem mai dezamăgiți de prietenii noștri decât de dușmani, este pentru că așteptăm lucruri bune din partea prietenilor și lucruri rele din partea dușmanilor. Însă în viață nu este întotdeauna așa. Cartea Proverbele ne avertizează că se poate întâmpla uneori ca prietenul să se poarte ca un dușman, iar dușmanul, ca un prieten.

4. Când poate fi mustrarea un semn al iubirii? Proverbele 27:5,6

Proverbele 27

5 Mai bine o mustrare pe faţă decât o prietenie ascunsă.
6 Rănile făcute de un prieten dovedesc credincioşia lui, dar sărutările unui vrăjmaş sunt mincinoase.

Dragostea nu înseamnă numai sărutări și cuvinte frumoase. Dragostea ne obligă uneori să ne mustrăm prietenul sau copilul și, de aceea, poate părea neplăcută, moralizatoare și severă. Dacă vorbim deschis, riscăm să ne pierdem prietenii. Dar, dacă nu le atragem atenția asupra comportamentului lor (mai ales dacă e un comportament distructiv), ce fel de prieteni suntem?

Mustrarea pe față este totodată un semn că dragostea noastră nu e clădită pe închipuiri și pe prefăcătorie, ci pe adevăr și pe încredere.

5. Ce efect poate avea interacțiunea dintre prieteni? Proverbele 27:17

Proverbele 27

17 După cum fierul ascute fierul, tot aşa şi omul aţâţă mânia altui om.

Imaginea fierului care ascute fierul sugerează ideea beneficiului reciproc. (A doua parte a versetului nu are o conotație negativă, ca în versiunea Cornilescu. NTR o redă astfel: ,,După cum fierul ascute fierul, tot așa și omul însuși îl face mai ager pe semenul său.” – n. tr.) Testarea prieteniei prin confruntarea cu adevărul nu numai că va îmbunătăți calitatea relației, ci va stimula și va întări personalitatea fiecăruia. Armele fiecăruia vor fi mai eficiente. Ambele părți vor fi mai bine pregătite pentru confruntarea cu problemele viitoare. Oamenii care se retrag în sine, care se limitează la ideile proprii și nu acceptă să se confrunte cu opinii diferite, nu își dezvoltă cunoștințele și nici caracterul.

Ai fost vreodată mustrat când te pregăteai să faci un lucru care ar fi putut avea consecințe rele? Ce s-ar fi întâmplat dacă nu ai fi fost avertizat? Dacă ar trebui să previi tu pe altcineva, cum ai putea să faci aceasta într-un mod eliberator, salvator, nu judecând și criticând?

*************************************************

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND – TRIMESTRUL I

Romani 6

Harul ne izbăveşte de stăpânirea păcatului
1 Ce vom zice dar? Să păcătuim mereu ca să se înmulţească harul?
2 Nicidecum! Noi, care am murit faţă de păcat, cum să mai trăim în păcat?
3 Nu ştiţi că toţi câţi am fost botezaţi în Isus Hristos, am fost botezaţi în moartea Lui?
4 Noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropaţi împreună cu El, pentru ca, după cum Hristos a înviat din morţi prin slava Tatălui, tot aşa şi noi să trăim o viaţă nouă.
5 În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El şi printr-o înviere asemănătoare cu a Lui.
6 Ştim bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui, în aşa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului,
7 căci cine a murit, de drept, este izbăvit de păcat.
8 Acum, dacă am murit împreună cu Hristos, credem că vom şi trăi împreună cu El,
9 întrucât ştim că Hristosul înviat din morţi nu mai moare; moartea nu mai are nicio stăpânire asupra Lui.
10 Fiindcă prin moartea de care a murit, El a murit pentru păcat o dată pentru totdeauna, iar prin viaţa pe care o trăieşte, trăieşte pentru Dumnezeu.
11 Tot aşa şi voi înşivă socotiţi-vă morţi faţă de păcat şi vii pentru Dumnezeu, în Isus Hristos, Domnul nostru.
12 Deci păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor şi să nu mai ascultaţi de poftele lui.
13 Să nu mai daţi în stăpânirea păcatului mădularele voastre, ca nişte unelte ale nelegiuirii, ci daţi-vă pe voi înşivă lui Dumnezeu, ca vii, din morţi cum eraţi şi daţi lui Dumnezeu mădularele voastre, ca pe nişte unelte ale neprihănirii.
14 Căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, pentru că nu sunteţi sub Lege, ci sub har.
Harul nu îndreptăţeşte păcatul
15 Ce urmează de aici? Să păcătuim pentru că nu mai suntem sub Lege, ci sub har? Nicidecum.
16 Nu ştiţi că, dacă vă daţi robi cuiva ca să-l ascultaţi, sunteţi robii aceluia de care ascultaţi, fie că este vorba de păcat, care duce la moarte, fie că este vorba de ascultare, care duce la neprihănire?
17 Dar mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, pentru că, după ce aţi fost robi ai păcatului, aţi ascultat acum din inimă de dreptarul învăţăturii pe care aţi primit-o.
18 Şi prin chiar faptul că aţi fost izbăviţi de sub păcat, v-aţi făcut robi ai neprihănirii.
19 Vorbesc omeneşte, din pricina neputinţei firii voastre pământeşti: după cum odinioară v-aţi făcut mădularele voastre roabe ale necurăţiei şi fărădelegii, aşa că săvârşeaţi fărădelegea, tot aşa acum trebuie să vă faceţi mădularele voastre roabe ale neprihănirii, ca să ajungeţi la sfinţirea voastră!
20 Căci, atunci când eraţi robi ai păcatului, eraţi slobozi faţă de neprihănire.
21 Şi ce roade aduceaţi atunci? Roade de care acum vă este ruşine, pentru că sfârşitul acestor lucruri este moartea.
22 Dar acum, odată ce aţi fost izbăviţi de păcat şi v-aţi făcut robi ai lui Dumnezeu, aveţi ca rod sfinţirea, iar ca sfârşit: viaţa veşnică.
23 Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO