Studiul I – Trimestrul IV

Luni , 29 septembrie 2014

 

 

2. Citeşte 1 Corinteni 15:5-7 şi Faptele 1:14. Ce aflăm de aici despre schimbările apărute în viaţa lui Iacov?

1 Corinteni 15

5. şi că S-a arătat lui Chifa, apoi celor doisprezece.
6. După aceea S-a arătat la peste cinci sute de fraţi deodată, dintre care cei mai mulţi sunt încă în viaţă, iar unii au adormit.
7. În urmă S-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor.

Fapte 1

14. Toţi aceştia stăruiau cu un cuget în rugăciune şi în cereri, împreună cu femeile şi cu Maria, mama lui Isus, şi cu fraţii Lui.

După înviere, Domnul Isus li S-a arătat multor credincioşi, mai întâi lui Petru şi „celor doisprezece” (în afară de Iuda Iscarioteanul), iar apoi la peste cinci sute de persoane o dată. Într-o altă ocazie (specială şi separată, din câte reiese din text) i S-a arătat şi lui Iacov. Evenimentul acesta, deşi nu este descris în Biblie, trebuie să fi avut un mare impact asupra lui, deoarece, din clipa aceea, Iacov a devenit un urmaş credincios al lui Isus şi un conducător influent al bisericii.

3. Ce altceva mai ştim despre Iacov? Faptele 12:16,17; 15:13,14,19; 21:17-19; Galateni 1:18,19; 2:9.

Fapte 12

16. Petru însă bătea mereu. Au deschis şi au rămas încremeniţi când l-au văzut.
17. Petru le-a făcut semn cu mâna să tacă, le-a istorisit cum îl scosese Domnul din temniţă şi a zis: „Spuneţi lucrul acesta lui Iacov şi fraţilor.” Apoi a ieşit şi s-a dus în alt loc.

Fapte 15

13. Când au încetat ei de vorbit, Iacov a luat cuvântul şi a zis: „Fraţilor, ascultaţi-mă!
14. Simon a spus cum mai întâi Dumnezeu Şi-a aruncat privirile peste Neamuri, ca să aleagă din mijlocul lor un popor care să-I poarte Numele.
19. De aceea, eu sunt de părere să nu se pună greutăţi acelora dintre Neamuri care se întorc la Dumnezeu;

Fapte 21

17. Când am ajuns la Ierusalim, fraţii ne-au primit cu bucurie.
18. A doua zi, Pavel a mers cu noi la Iacov, şi toţi prezbiterii s-au adunat acolo.
19. După ce le-a dat ziua bună, le-a istorisit cu de-amănuntul ce făcuse Dumnezeu în mijlocul Neamurilor prin slujba lui.

Galateni 1

18. După trei ani, m-am suit la Ierusalim să fac cunoştinţă cu Chifa şi am rămas la el cincisprezece zile.
19. Dar n-am văzut pe niciun altul dintre apostoli decât pe Iacov, fratele Domnului.

Fapte 2

9. şi, când au cunoscut harul care-mi fusese dat, Iacov, Chifa şi Ioan, care sunt priviţi ca stâlpi, mi-au dat mie şi lui Barnaba mâna dreaptă de însoţire, ca să mergem să propovăduim: noi la Neamuri, iar ei la cei tăiaţi împrejur.

Iacov a devenit repede unul dintre fruntaşii bisericii din Ierusalim. Astfel, în anul 44 d.Hr., este amintit pe nume de Petru când le-a cerut credincioşilor să le spună fraţilor cum a fost eliberat din închisoare (Faptele 12:17). După cinci ani, Iacov a condus Conciliul din Ierusalim şi a anunţat decizia la care s-a ajuns cu ocazia aceea. Pavel îl aminteşte înaintea lui Petru şi Ioan când enumeră „stâlpii” bisericii din Ierusalim (Galateni 2:9). În anul 58 d.Hr., ajutoarele aduse de Pavel pentru săracii din Ierusalim au fost aşezate la picioarele lui Iacov (vezi Ellen G. White, Sketches From the Life of Paul, p. 208, 209).

Fapte 12

17. Petru le-a făcut semn cu mâna să tacă, le-a istorisit cum îl scosese Domnul din temniţă şi a zis: „Spuneţi lucrul acesta lui Iacov şi fraţilor.” Apoi a ieşit şi s-a dus în alt loc.

Galateni 2

9. şi, când au cunoscut harul care-mi fusese dat, Iacov, Chifa şi Ioan, care sunt priviţi ca stâlpi, mi-au dat mie şi lui Barnaba mâna dreaptă de însoţire, ca să mergem să propovăduim: noi la Neamuri, iar ei la cei tăiaţi împrejur.

După moartea apostolilor, Iacov s-a bucurat de mult respect din partea credincioşilor vreme îndelungată. De altfel, s-au păstrat atât de multe legende despre el, încât a fost supranumit „Iacov cel Drept”. Aşadar, observăm că, deşi la început a avut îndoieli serioase cu privire la Domnul Isus, în final a ajuns unul dintre oamenii spirituali remarcabili ai bisericii primare.

*

*****

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL IV

Mica 3

 
1. Am zis: „Ascultaţi, căpetenii ale lui Iacov şi mai mari ai casei lui Israel! Nu este datoria voastră să cunoaşteţi dreptatea?
2. Şi totuşi voi urâţi binele, şi iubiţi răul, le jupuiţi pielea şi carnea de pe oase!
3. După ce au mâncat carnea poporului Meu, după ce-i jupoaie pielea şi-i sfărâmă oasele, îl fac bucăţi ca ceea ce se fierbe într-o oală, ca şi carnea dintr-un cazan,
4. apoi strigă către Domnul. Dar El nu le răspunde, ci Îşi ascunde faţa de ei în vremea aceea, pentru că au făcut fapte rele.”
5. Aşa vorbeşte Domnul despre prorocii care rătăcesc pe poporul meu, care, dacă au de muşcat ceva cu dinţii, vestesc pacea, iar dacă nu li se pune nimic în gură, vestesc războiul sfânt:
6. „Din pricina aceasta, va veni noaptea peste voi… fără nicio vedenie! Şi întunericul… fără nicio prorocie! Soarele va asfinţi peste aceşti proroci, şi ziua se va întuneca peste ei!
7. Văzătorii vor fi daţi de ruşine, ghicitorii vor roşi, toţi îşi vor acoperi barba; căci Dumnezeu nu va răspunde.”
8. Dar eu sunt plin de putere, plin de Duhul Domnului, sunt plin de cunoştinţa dreptăţii şi de vlagă, ca să fac cunoscut lui Iacov nelegiuirea lui, şi lui Israel, păcatul lui.
9. Ascultaţi, dar, lucrul acesta, căpetenii ale casei lui Iacov şi mai mari ai casei lui Israel, voi, cărora vă este scârbă de dreptate şi care suciţi tot ce este drept;
10. voi care zidiţi Sionul cu sânge, şi Ierusalimul, cu nelegiuire!
11. Căpeteniile cetăţii judecă pentru daruri, preoţii lui învaţă pe popor pentru plată, şi prorocii lui prorocesc pe bani; şi mai îndrăznesc apoi să se bizuie pe Domnul şi zic: „Oare nu este Domnul în mijlocul nostru? Nu ne poate atinge nicio nenorocire!”
12. De aceea, din pricina voastră, Sionul va fi arat ca un ogor, Ierusalimul va ajunge un morman de pietre, şi muntele Templului, o înălţime acoperită de păduri.
 
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO