Studiul XI – Trimestrul II

Marți , 10 iunie 2014

 

Ioan se află pe locul doi după Pavel din punct de vedere al numărului de cărţi cu care a contribuit la formarea Noului Testament: o evanghelie, trei epistole și Apocalipsa. La fel ca Petru, Ioan a fost unul dintre primii ucenici chemaţi și a avut o relaţie specială cu Isus – el este numit și „ucenicul iubit”. Din cele afirmate în finalul Evangheliei sale (Ioan 21:25), ne putem da seama că Ioan avea multe cunoștinţe personale despre Isus. Fără îndoială că un astfel de ucenic apropiat ar fi știut dacă Isus ar fi invalidat Legea lui Dumnezeu.

Ioan 21

25. Mai sunt multe alte lucruri pe care le-a făcut Isus, care, dacă s-ar fi scris cu de-amănuntul, cred că nici chiar în lumea aceasta n-ar fi putut încăpea cărţile care s-ar fi scris. Amin.

5. Ce ne spun Ioan 15:1-11 și 1 Ioan 2:3-6, luate împreună, despre atitudinea pe care ar trebui să o avem faţă de „poruncile” lui Dumnezeu?

Ioan 15

1. Eu sunt adevărata Viţă, şi Tatăl Meu este Vierul.
2. Pe orice mlădiţă care este în Mine, şi n-aduce rod, El o taie; şi pe orice mlădiţă care aduce rod, o curăţă, ca să aducă şi mai mult rod.
3. Acum voi sunteţi curaţi, din pricina Cuvântului pe care vi l-am spus.
4. Rămâneţi în Mine, şi Eu voi rămâne în voi. După cum mlădiţa nu poate aduce rod de la sine, dacă nu rămâne în viţă, tot aşa nici voi nu puteţi aduceţi rod, dacă nu rămâneţi în Mine.
5. Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cine rămâne în Mine şi în cine rămân Eu aduce mult rod; căci despărţiţi de Mine nu puteţi face nimic.
6. Dacă nu rămâne cineva în Mine, este aruncat afară, ca mlădiţa neroditoare, şi se usucă; apoi mlădiţele uscate sunt strânse, aruncate în foc, şi ard.
7. Dacă rămâneţi în Mine şi dacă rămân în voi cuvintele Mele, cereţi orice veţi vrea, şi vi se va da.
8. Dacă aduceţi mult rod, prin aceasta Tatăl Meu va fi proslăvit; şi voi veţi fi astfel ucenicii Mei.
9. Cum M-a iubit pe Mine Tatăl, aşa v-am iubit şi Eu pe voi. Rămâneţi în dragostea Mea.
10. Dacă păziţi poruncile Mele, veţi rămâne în dragostea Mea, după cum şi Eu am păzit poruncile Tatălui Meu şi rămân în dragostea Lui.
11. V-am spus aceste lucruri, pentru ca bucuria Mea să rămână în voi, şi bucuria voastră să fie deplină.

1 Ioan 2

3. Şi prin aceasta ştim că Îl cunoaştem, dacă păzim poruncile Lui.
4. Cine zice: „Îl cunosc”, şi nu păzeşte poruncile Lui, este un mincinos, şi adevărul nu este în el.
5. Dar cine păzeşte Cuvântul Lui, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârşită; prin aceasta ştim că suntem în El.
6. Cine zice că rămâne în El trebuie să trăiască şi el cum a trăit Isus.

Spre finalul vieţii, Domnul Isus a putut să declare în faţa ucenicilor Săi că a păzit poruncile Tatălui și, de aceea, a rămas în dragostea Sa (Ioan 15:10). Pentru El, poruncile nu erau o povară de care simţea nevoia să scape, ci erau principiile călăuzitoare pentru relaţia cu Tatăl și cu oamenii. Mai târziu, Ioan le reamintește creștinilor de obligaţia lor faţă de Dumnezeu, apelând la limbajul folosit de Isus în Evanghelie. Ioan a înţeles că dragostea este chintesenţa Legii (2 Ioan 6). De aceea, omul nu poate pretinde că păzește Legea atâta timp cât nu-L iubește pe Dumnezeu și nu-și iubește semenii.

Ioan 15

10. Dacă păziţi poruncile Mele, veţi rămâne în dragostea Mea, după cum şi Eu am păzit poruncile Tatălui Meu şi rămân în dragostea Lui.

2 Ioan 1

6. Şi dragostea stă în vieţuirea după poruncile Lui. Aceasta este porunca în care trebuie să umblaţi, după cum aţi auzit de la început.

„Legea lui Dumnezeu ne cere să îi iubim pe semenii noștri ca pe noi înșine. Atunci înseamnă că trebuie să punem fiecare capacitate și fiecare acţiune a minţii în slujba acestui ţel – de a face cel mai mult bine. (…) Cât de plăcut este pentru Dătător ca omul să primească darurile regești ale sufletului pentru ca ele să aibă o influenţă puternică asupra altora! Ele sunt veriga de legătură dintre Dumnezeu și om și descoperă Duhul lui Hristos și însușirile Cerului. Puterea sfinţeniei, care se vede, dar cu care nu ne lăudăm, vorbește mai elocvent decât cea mai bine alcătuită predică. Ea vorbește despre Dumnezeu și le arată oamenilor care le este datoria, cu mult mai convingător decât o pot face cuvintele.” – Ellen G. White, Manuscript Releases, vol. 20, p. 138

Ce experienţe te-au ajutat să înţelegi relaţia dintre poruncile lui Dumnezeu și dragoste? Cum se manifestă concret, în viaţa ta, dragostea prin ascultarea de Legea lui Dumnezeu?

*

******

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL II

Ieremia 40

 
1. Iată cuvântul spus lui Ieremia din partea Domnului, după ce Nebuzaradan, căpetenia străjerilor, i-a dat drumul din Rama. Când a trimis să-l aducă, Ieremia era încă legat cu lanţuri împreună cu toţi prinşii de război din Ierusalim şi din Iuda care aveau să fie duşi în Babilon.
2. Căpetenia străjerilor a trimis să aducă pe Ieremia şi i-a zis: „Domnul Dumnezeul tău a vestit mai dinainte aceste nenorociri împotriva locului acestuia;
3. Domnul a adus şi a împlinit ce spusese; şi lucrurile acestea vi s-au întâmplat pentru că aţi păcătuit împotriva Domnului şi n-aţi ascultat glasul Lui.
4. Acum, iată, te izbăvesc astăzi din lanţurile pe care le ai la mâini; dacă vrei să vii cu mine la Babilon, vino, şi voi îngriji de tine. Dar, dacă nu-ţi place să vii cu mine la Babilon, nu veni. Iată, toată ţara este înaintea ta, du-te unde vei crede şi unde-ţi place să te duci!”
5. Însă fiindcă el zăbovea să răspundă: „Întoarce-te”, a adăugat el, „la Ghedalia, fiul lui Ahicam, fiul lui Şafan, pe care l-a pus împăratul Babilonului peste cetăţile lui Iuda şi rămâi cu el în mijlocul poporului; sau du-te oriunde vei vrea să te duci!” Căpetenia străjerilor i-a dat merinde şi daruri şi i-a dat drumul.
6. Ieremia s-a dus la Ghedalia, fiul lui Ahicam, la Miţpa şi a rămas cu el în mijlocul poporului care rămăsese în ţară.
7. Când au aflat toate căpeteniile oştirilor care rămăseseră pe câmp cu oamenii lor că împăratul Babilonului a pus ca dregător al ţării pe Ghedalia, fiul lui Ahicam, şi că i-a încredinţat bărbaţii, femeile, copiii şi pe aceia din săracii ţării care nu fuseseră luaţi robi în Babilon,
8. s-au dus la Ghedalia la Miţpa; şi anume: Ismael, fiul lui Netania, Iohanan şi Ionatan, fiul lui Careah, Seraia, fiul lui Tanhumet, fiii lui Efai din Netofa şi Iezania, fiul unui maacatit, ei şi oamenii lor.
9. Ghedalia, fiul lui Ahicam, fiul lui Şafan, le-a jurat, lor şi oamenilor lor, zicând: „Nu vă temeţi să slujiţi haldeilor; rămâneţi în ţară, slujiţi împăratului Babilonului, şi o veţi duce bine!
10. Iată că eu rămân la Miţpa ca să fiu la porunca haldeilor care vor veni la noi. Voi strângeţi deci vinul, poamele de vară şi untdelemnul, puneţi-le în vasele voastre şi locuiţi în cetăţile în care vă aflaţi!”
11. Toţi iudeii care erau în ţara Moabului, la amoniţi, în ţara Edomului şi în toate ţările au auzit că împăratul Babilonului lăsase o rămăşiţă în Iuda şi că le dăduse ca dregător pe Ghedalia, fiul lui Ahicam, fiul lui Şafan.
12. Şi toţi iudeii aceştia s-au întors din toate locurile pe unde erau împrăştiaţi, au venit în ţara lui Iuda la Ghedalia, la Miţpa, şi au avut un mare belşug de vin şi de poame de vară.
13. Iohanan, fiul lui Careah, şi toate căpeteniile oştilor care mai erau pe câmp au venit la Ghedalia, la Miţpa,
14. şi i-au zis: „Ştii că Baalis, împăratul amoniţilor, a însărcinat pe Ismael, fiul lui Netania, să te omoare?” Dar Ghedalia, fiul lui Ahicam, nu i-a crezut.
15. Şi Iohanan, fiul lui Careah, a spus în taină lui Ghedalia la Miţpa: „Dă-mi voie să mă duc să omor pe Ismael, fiul lui Netania. Nimeni n-are să ştie. Pentru ce să te omoare el şi să se risipească toţi cei din Iuda care s-au strâns la tine, şi să piară rămăşiţa lui Iuda?”
16. Ghedalia, fiul lui Ahicam, a răspuns lui Iohanan, fiul lui Careah: „Nu face lucrul acesta: căci ce spui tu despre Ismael nu este adevărat!”
 
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO