Preţul uceniciei

 

Studiul XIII – Trimestrul I

Sâmbătă , 22 martie 2014

Soarele apune la ora 18:30

 

Pentru studiul din săptămâna aceasta, citeşte: Luca 12:49-53; Deuteronomul 21:15; 1 Corinteni 9:24-27; Matei 18:8,9; Ioan 14:1-3; Evrei 11:32 – 12:4.

Sabat după-amiază

Textul de memorat: „Şi nădejdea noastră pentru voi este neclintită, pentru că ştim că, dacă aveţi parte de suferinţe, aveţi parte şi de mângâiere.” (2 Corinteni 1:7)

De-a lungul istoriei, milioane de oameni şi-au sacrificat viaţa de dragul lui Hristos. Ei au fost aruncaţi în închisori, torturaţi şi chiar pedepsiţi cu moartea. Milioane de oameni au renunţat la locul de muncă, au îndurat batjocuri, au fost alungaţi de familie şi au ales mai degrabă să înfrunte persecuţia religioasă, decât să-L părăsească pe Hristos. Numai Dumnezeu ştie cât de mult au suferit aceşti credincioşi ai Săi!

Pavel ne-a avertizat: „De altfel, toţi cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Isus vor fi prigoniţi” (2 Timotei 3:12). Iar Petru scria: „Şi la aceasta aţi fost chemaţi, fiindcă şi Hristos a suferit pentru voi şi v-a lăsat o pildă ca să călcaţi pe urmele Lui” (1 Petru 2:21).

În ciuda promisiunilor aşa-zişilor predicatori ai „prosperităţii”, credincioşilor nu le-au fost garantate automat automobile de lux şi un mare câştig financiar.

Totuşi, în comparaţie cu răsplata finală a credincioşilor, preţul uceniciei este destul de mic.

________________________________________________________________________________

Un proiect pentru inima ta

De meditat: Nu uita de bunătate! Fii tare în credinţă! Caută adevărata demnitate! Rămâi astfel la Model – Isus Hristos.

„Noi toţi privim cu faţa descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului şi suntem schimbaţi în acelaşi chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului.” – 2 Corinteni 3:18

Rugăciune: Ţine-mă de mână, Doamne, ca să nu mă abat de la Tine!

_________________________________________________________________________________

*

*****

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL I

Isaia 26

 
1. În ziua aceea, se va cânta următoarea cântare în ţara lui Iuda: „Avem o cetate tare; Dumnezeu ne dă mântuirea ca ziduri şi întăritură.
2. Deschideţi porţile, ca să intre neamul cel neprihănit şi credincios.
3. Celui cu inima tare, Tu-i chezăşuieşti pacea; da, pacea, căci se încrede în Tine.
4. Încredeţi-vă în Domnul pe vecie, căci Domnul Dumnezeu este Stânca veacurilor.
5. El a răsturnat pe cei ce locuiau pe înălţimi, El a plecat cetatea îngâmfată; a doborât-o la pământ şi a aruncat-o în ţărână.
6. Ea este călcată în picioare, în picioarele săracilor, sub paşii celor obijduiţi.”
7. Calea dreptului este neprihănirea; Tu, care eşti fără prihană, netezeşti cărarea dreptului.
8. De aceea Te aşteptăm, Doamne, şi pe calea judecăţilor Tale; sufletul nostru suspină după Numele Tău şi după pomenirea Ta.
9. Sufletul meu Te doreşte noaptea, şi duhul meu Te caută înăuntrul meu. Căci, când se împlinesc judecăţile Tale pe pământ, locuitorii lumii învaţă dreptatea.
10. Dacă ierţi pe cel rău, el totuşi nu învaţă neprihănirea, se dedă la rău în ţara în care domneşte neprihănirea şi nu caută la măreţia Domnului.
11. Doamne, mâna Ta este puternică: ei n-o zăresc! Dar vor vedea râvna Ta pentru poporul Tău, şi vor fi ruşinaţi; va arde focul pe vrăjmaşii Tăi.
12. Dar nouă, Doamne, Tu ne dai pace, căci tot ce facem noi, Tu împlineşti pentru noi.
13. Doamne Dumnezeul nostru, alţi stăpâni afară de Tine au stăpânit peste noi, dar acum numai pe Tine şi numai Numele Tău îl chemăm.
14. Cei ce sunt morţi acum nu vor mai trăi, sunt nişte umbre, şi nu se vor mai scula; căci Tu i-ai pedepsit, i-ai nimicit şi le-ai şters pomenirea.
15. Înmulţeşte poporul, Doamne! Înmulţeşte poporul, arată-Ţi slava; dă înapoi toate hotarele ţării.
16. Doamne, ei Te-au căutat, când erau în strâmtorare; au început să se roage, când i-ai pedepsit.
17. Cum se zvârcoleşte o femeie însărcinată, gata să nască, şi cum strigă ea în mijlocul durerilor ei, aşa am fost noi, departe de faţa Ta, Doamne!
18. Am zămislit, am simţit dureri şi, când să naştem, am născut vânt: ţara nu este mântuită, şi locuitorii ei nu sunt născuţi.
19. Să învie, dar, morţii Tăi! Să se scoale trupurile mele moarte! – Treziţi-vă şi săriţi de bucurie, cei ce locuiţi în ţărână! Căci roua Ta este o rouă dătătoare de viaţă, şi pământul va scoate iarăşi afară pe cei morţi.
20. Du-te, poporul meu, intră în odaia ta şi încuie uşa după tine; ascunde-te câteva clipe, până va trece mânia! –
21. Căci iată, Domnul iese din locuinţa Lui să pedepsească nelegiuirile locuitorilor pământului; şi pământul va da sângele pe faţă, şi nu va mai acoperi uciderile.
 
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO