Studiul 5 – Trimestrul IV

Sâmbătă , 26 octombrie 2013

Soarele apune la ora 18:14

 

Pentru studiul din săptămâna aceasta, citeşte: 2 Cronici 33:12,13; 2 Samuel 14:1-11; Leviticul 4:27-31; 10:16-18; Ieremia 17:1; Mica 7:18-20.

Sabat după-amiază

Textul de memorat: „Căci ştiţi că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, aţi fost răscumpăraţi din felul deşert de vieţuire pe care-l moşteniserăţi de la părinţii voştri, ci cu sângele scump al lui Hristos, Mielul fără cusur şi fără prihană.” (1 Petru 1:18,19)

Aspectul cel mai cunoscut al sanctuarului este sistemul de jertfe, deoarece el ne vorbeşte în mod direct despre jertfa Domnului Hristos. Sângele animalului care murea în locul păcătosului devine simbolul sângelui Celui care a murit pentru noi.

Săptămâna aceasta, vom studia câteva concepte legate de „jertfa de curăţire” (denumită şi „jertfă pentru păcat” sau „jertfă de ispăşire”), jertfă prin care Dumnezeu ne ajută să înţelegem cum anume are loc împăcarea cu El prin intermediul singurei jertfe adevărate, Isus Hristos. Pe parcursul acestui studiu, am utilizat uneori termenul de „jertfă de curăţire” în loc de „jertfă de ispăşire” pentru a nu lăsa impresia că, de pildă, naşterea unui copil ar fi o greşeală morală, întrucât mama trebuia să aducă o astfel de jertfă (Leviticul 12:5-8). În acest caz, denumirea de „jertfă de curăţire” este mai potrivită, fiindcă nu se urmărea ispăşirea unui păcat, ci curăţireade întinarea rituală.

Leviticul 12

5. Dacă naşte o fată, să fie necurată două săptămâni, ca pe vremea când i-a venit sorocul; şi să rămână şaizeci şi şase de zile ca să se cureţe de sângele ei.
6. Când se vor împlini zilele curăţării ei, pentru un fiu sau pentru o fiică, să aducă preotului, la uşa Cortului întâlnirii, un miel de un an pentru arderea de tot şi un pui de porumbel sau o turturea pentru jertfa de ispăşire.
7. Preotul să le jertfească înaintea Domnului şi să facă ispăşire pentru ea; şi astfel ea va fi curăţată de scurgerea sângelui ei. Aceasta este legea pentru femeia care naşte un băiat sau o fată.
8. Dacă nu poate să aducă un miel, să ia două turturele sau doi pui de porumbel, unul pentru arderea de tot, altul pentru jertfa de ispăşire. Preotul să facă ispăşire pentru ea, şi va fi curată.”

*

********

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL IV

Psalmii 80

 
1. (Către mai marele cântăreţilor. De cântat ca şi „Crinii mărturiei”. Un psalm al lui Asaf.) Ia aminte, păstorul lui Israel, Tu care povăţuieşti pe Iosif ca pe o turmă! Arată-Te în strălucirea Ta, Tu care şezi pe heruvimi!
2. Trezeşte-Ţi puterea, înaintea lui Efraim, Beniamin şi Manase, şi vino în ajutorul nostru!
3. Ridică-ne, Dumnezeule, fă să strălucească faţa Ta, şi vom fi scăpaţi!
4. Doamne Dumnezeul oştirilor, până când Te vei mânia, cu toată rugăciunea poporului Tău?
5. Îi hrăneşti cu o pâine de lacrimi şi-i adăpi cu lacrimi din plin.
6. Ne faci să fim mărul de ceartă al vecinilor noştri, şi vrăjmaşii noştri râd de noi între ei.
7. Ridică-ne, Dumnezeul oştirilor! Fă să strălucească faţa Ta, şi vom fi scăpaţi!
8. Tu ai adus o vie din Egipt, ai izgonit neamuri şi ai sădit-o.
9. Ai făcut loc înaintea ei, şi ea a dat rădăcini şi a umplut ţara.
10. Munţii erau acoperiţi de umbra ei, şi ramurile ei erau ca nişte cedri ai lui Dumnezeu.
11. Îşi întindea mlădiţele până la mare, şi lăstarii până la Râu.
12. Pentru ce i-ai rupt gardul acum, de-o jefuiesc toţi trecătorii?
13. O râmă mistreţul din pădure şi o mănâncă fiarele câmpului.
14. Dumnezeul oştirilor, întoarce-Te iarăşi! Priveşte din cer şi vezi! Cercetează via aceasta!
15. Ocroteşte ce a sădit dreapta Ta şi pe fiul pe care Ţi l-ai ales!…
16. Ea este arsă de foc, este tăiată! De mustrarea feţei Tale, ei pier!
17. Mâna Ta să fie peste omul dreptei Tale, peste fiul omului pe care Ţi l-ai ales!
18. Şi atunci nu ne vom mai depărta de Tine. Înviorează-ne iarăşi, şi vom chema Numele Tău.
19. Doamne Dumnezeul oştirilor, ridică-ne iarăşi! Fă să strălucească faţa Ta, şi vom fi scăpaţi!
 
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO